Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σεμινάρια από το Ο.Ε.Ε. στη Θεσσαλονίκη

Το Π.Τ.Κεντρικής Μακεδονίας του Ο.Ε.Ε. σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών και των Λογιστών - Φοροτεχνικών διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη σεμινάριο με θέμα:

Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)  Αρχές & Βασικές Έννοιες

Τo σεμινάριο  θα πραγματοποιηθεί στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αριστοτέλους 27 (1ος Όροφος)  και θα έχει διάρκεια 25 ώρες.
Εισηγητής : Πέτρος Εγγλέζος Οικονομολόγος  –  Εκπαιδευτικός

Αναλυτικά οι ημέρες και ώρες διεξαγωγής θα έχουν ως εξής:

5 , 8 , 9 Νοεμβρίου 2012 (16:00 έως 21:00)
10 Νοεμβρίου 2012 (08:00 έως 18:00)

Το σεμινάριο γίνεται δωρεάν. Μετά το τέλος του επιμορφωτικού προγράμματος θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης σε όλους τους συμμετέχοντες.

Λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμένο αριθμό θέσεων, παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή μόνο όσοι συνάδελφοι γνωρίζουν ότι θα μπορέσουν να είναι παρόντες σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος ώστε να μη στερήσουν τη συμμετοχή από άλλους συναδέλφους.

Έντυπο αίτησης (έντυπο αίτησης σε PDF) θα διατίθεται από το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρ. Μακεδονίας (Αριστοτέλους 26, Θεσσαλονίκη), αλλά και από τη σχετική ιστοσελίδα του Ο.Ε.Ε. (www.oe-e.gr).

Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται καθημερινά από το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (Αριστοτέλους 26, Θεσσαλονίκη), με e-mail στη διεύθυνση [email protected] και με fax στο 2310275728. Επίσης μπορούν να κατατεθούν και από τρίτο πρόσωπο. Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Προϋπόθεση συμμετοχής: η επαγγελματική ταυτότητα του Λογιστή  Φοροτεχνικού να είναι σε ισχύ και τα μέλη του Ο.Ε.Ε να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
______________________________________________________

Το Π.Τ.Κεντρικής Μακεδονίας του Ο.Ε.Ε. σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών και των Λογιστών - Φοροτεχνικών διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη σεμινάριο με θέμα:

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Τo σεμινάριο  θα πραγματοποιηθεί στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο  Αριστοτέλους 27 (1ος Όροφος)  και θα έχει διάρκεια 30 ώρες.

Εισηγητής: Ανέστης Λαδάς Οικονομολόγος  –  Εκπαιδευτικός

Αναλυτικά οι ημέρες και ώρες διεξαγωγής θα έχουν ως εξής:

12, 14, 16 Νοεμβρίου 2012 (16:30 έως 20:30)
17-18 Νοεμβρίου 2012 (08:30 έως 17:30)

Το σεμινάριο γίνεται δωρεάν. Μετά το τέλος του επιμορφωτικού προγράμματος θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης σε όλους τους συμμετέχοντες.

Λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμένο αριθμό θέσεων, παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή μόνο όσοι συνάδελφοι γνωρίζουν ότι θα μπορέσουν να είναι παρόντες σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος ώστε να μη στερήσουν τη συμμετοχή από άλλους συναδέλφους.

Έντυπο αίτησης (έντυπο αίτησης σε PDF) θα διατίθεται από το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρ. Μακεδονίας (Αριστοτέλους 26, Θεσσαλονίκη), αλλά και από τη σχετική ιστοσελίδα του Ο.Ε.Ε. (www.oe-e.gr).

Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται καθημερινά από το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (Αριστοτέλους 26, Θεσσαλονίκη),  με e-mail στη διεύθυνση [email protected] και με fax στο 2310275728. Επίσης μπορούν να κατατεθούν και από τρίτο πρόσωπο.

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Προϋπόθεση συμμετοχής : να είναι η επαγγελματική ταυτότητα του Λογιστή  Φοροτεχνικού σε ισχύ και τα μέλη του Ο.Ε.Ε να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Συνημμένα

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης