Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αναπροσαρμόζεται το όριο για τις άυλες δαπάνες επενδύσεων του νόμου 3299/2004

30 Μάιου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Με τροπολογία που κατατέθηκε στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο «Εθνικό Συμβούλιο εξαγωγών, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» αυξάνεται μέχρι 25% του συνολικού κόστους του ...

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο «Εθνικό Συμβούλιο εξαγωγών, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» αυξάνεται μέχρι 25% του συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου, από 8% που είναι σήμερα, το ποσοστό των άυλων δαπανών που θα λαμβάνονται υπ’ όψη για την ένταξη επιχειρηματικών σχεδίων στον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004.

Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε απαραίτητη, καθώς διαπιστώθηκε ότι σε ορισμένες κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων, όπως π.χ. η ανάπτυξη λογισμικού, το κόστος των άυλων δαπανών των αναγκαίων για την υλοποίηση του σχεδίου είναι σημαντικά μεγαλύτερο του επιτρεπομένου προς ενίσχυση.


Οι δαπάνες πρέπει να αφορούν πάγια στοιχεία και να μην είναι λειτουργικές, τα δε άυλα πάγια στοιχεία θα πρέπει να αποτελούν αποσβεστέα στοιχεία, που θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την ενισχυόμενη επένδυση. Η ρύθμιση δεν αφορά μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και καταλαμβάνει αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων για υπαγωγή στον Ν 3299/2004, που έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες υπαγωγής τους.

Πηγή ΝαυτεμπορικήΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης