Αποτελέσματα live αναζήτησης

Από το κόσκινο της εφορίας οι επιστροφές φόρου

29 Μάιου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Aπό τον έλεγχο της εφορίας θα περάσουν χιλιάδες φορολογούμενοι που έχουν φέτος επιστροφή φόρου αλλά και οι μισθωτοί που εμφάνισαν στη φορολογική τους δήλωση....

Aπό τον έλεγχο της εφορίας θα περάσουν χιλιάδες φορολογούμενοι που έχουν φέτος επιστροφή φόρου αλλά και οι μισθωτοί που εμφάνισαν στη φορολογική τους δήλωση «φουσκωμένο» τον φόρο που παρακρατήθηκε στα εισοδήματά τους. H εφορία θα καλέσει πρώτα τους φορολογούμενους που δικαιούνται επιστροφής φόρου και επέλεξαν την ευκολία του Internet για να υποβάλουν τη δήλωσή τους.

Ελεγχος
Eπειδή φέτος έχει αυξηθεί κατακόρυφα (πάνω από 50%) ο αριθμός των φορολογούμενων που υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη δήλωσή τους, αλλά και ο φόρος που επιστρέφει το Δημόσιο στους φορολογούμενους (910 ευρώ κατά μέσο όρο από 670 ευρώ πέρυσι), η ηγεσία του υπουργείου Oικονομικών έδωσε εντολή να μην εκταμιευθεί κανένα ποσό αν πρώτα δεν ελεγχθεί ο φορολογούμενος με επιστροφή φόρου.

Oι φορολογούμενοι, οι οποίοι θα υποχρεωθούν να προσέλθουν στις Eφορίες τους και να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (βεβαιώσεις για την παρακράτηση φόρου, αποδείξεις για εκπιπτόμενες δαπάνες κ.λπ.) θα είναι όχι μόνο όσοι δικαιούνται μεγάλη επιστροφή φόρου (άνω των 1.500 ευρώ), αλλά και οι φορολογούμενοι που δικαιούνται επιστροφή φόρου κάτω από 1.500 ευρώ.

Στόχος του μέτρου, σύμφωνα με τους επίσημους ισχυρισμούς, είναι να διαπιστωθεί η ορθότητα των στοιχείων που έχουν αναγραφεί στις φορολογικές δηλώσεις και κατ επέκταση εάν οι υπόχρεοι δικαιούνται την επιστροφή φόρου, καθώς και να αποτραπεί η επιστροφή φόρου σε οφειλέτες του Δημοσίου.

Στις περιπτώσεις που από τον έλεγχο διαπιστώνεται ότι η επιστροφή φόρου που προέκυψε από την εκκαθάριση δεν τεκμηριώνεται από τα δικαιολογητικά και τα λοιπά αποδεικτικά έγγραφα που θα έχει προσκομίσει ο φορολογούμενος, θα επιβάλλονται πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα σημαντικού ύψους για υποβολή ανακριβών δηλώσεων. Yπενθυμίζεται ότι από σχετικές διασταυρώσεις που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια σε δηλώσεις που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά διαπιστώθηκαν διαφορές στις δαπάνες για ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη, τα ασφάλιστρα ζωής και ατυχημάτων και τους παρακρατηθέντες φόρους που δηλώθηκαν «φουσκωμένοι» από ορισμένους φορολογούμενους για να πληρώσουν λιγότερο φόρο ή να πάρουν επιστροφή φόρου, καθώς η ηλεκτρονική υποβολή δεν συνοδεύεται και με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και δεν είναι εύκολη η εκ των προτέρων διαπίστωση των καταστρατηγήσεων

Πηγή ΗμερησίαΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης