Αποτελέσματα live αναζήτησης

Στη φορολογική κατοικία η φορολόγηση των τόκων

26 Μάιου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Στον τόπο της φορολογικής τους κατοικίας θα φορολογούνται εφ’ εξής οι δικαιούχοι τόκων από αποταμιεύσεις που αποκτούν σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης....

Στον τόπο της φορολογικής τους κατοικίας θα φορολογούνται εφ’ εξής οι δικαιούχοι τόκων από αποταμιεύσεις που αποκτούν σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Σύμφωνα με την εγκύκλιο που εξέδωσε χθες ο υφυπουργός Οικονομικών Αντ. Μπέζας, θα φορολογούνται στο κράτος-μέλος της φορολογικής κατοικίας του δικαιούχου οι τόκοι από αποταμιεύσεις που αποκτούν φυσικά πρόσωπα κάτοικοι κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης σε άλλο κράτος-μέλος αυτής.

Παράλληλα, οι χώρες-μέλη της Ε.Ε. καθώς και ορισμένες τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμβάσεις με την Ευρωπαϊκή Ενωση θα ανταλλάσσουν πληροφορίες για τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων, για τις περιπτώσεις που υπάρχουν υπόνοιες για φοροδιαφυγή, ξέπλυμα χρήματος ή αν ο δικαιούχος είναι off shore εταιρεία.

Συγκεκριμένα, πρόκειται να εφαρμοστούν μέτρα ισοδύναμα με τα οριζόμενα στην Οδηγία για τις τρίτες χώρες καθώς και αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων των τόκων ή/και παρακράτηση του φόρου στην πηγή κατά τη μεταβατική περίοδο που θεσπίζεται για συγκεκριμένες χώρες. Σημειώνεται ότι από την 1η Ιουλίου 2005 εφαρμόζεται ο ν. 3312/2005, με τον οποίο ενσωματώθηκε στο εσωτερικό δίκαιο Ευρωπαϊκή Οδηγία, μεταβάλλοντας το πλαίσιο φορολόγησης των τόκων αποταμιεύσεων για τα φυσικά πρόσωπα που είναι κάτοικοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Eνωσης, τρίτων κρατών και συνδεδεμένων και εξαρτημένων εδαφών κρατών-μελών της Ε.Ε., με τα οποία έχουν συναφθεί φορολογικές συμφωνίες για τους τόκους των καταθέσεων.

Εφαρμογή διμερών συμφωνιών

Από την ίδια ημερομηνία και με το ίδιο αντικείμενο (δηλ. τη φορολόγηση των τόκων από αποταμιεύσεις φυσικών προσώπων) εφαρμόζονται παράλληλα και όλες οι κυρωθείσες Διμερείς Φορολογικές Συμφωνίες της χώρας μας με τα εξαρτημένα ή συνδεδεμένα εδάφη του Ηνωμένου Βασιλείου και των Κάτω Χωρών.

Ειδικότερα, για πραγματικούς δικαιούχους με φορολογική κατοικία σε άλλο πλην της Ελλάδας κράτος-μέλος στους οποίους καταβάλλεται εισόδημα από τόκους στην Ελλάδα, οι φορείς πληρωμής των τόκων αυτών έχουν υποχρέωση να μην ενεργήσουν παρακράτηση φόρου (σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται), αλλά να υποβάλουν πληροφορίες (ταυτότητα, κατοικία, ύψος εισοδήματος του πραγματικού δικαιούχου) στη Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα αποστέλλει τις πληροφορίες αυτές στις αρμόδιες αρχές των κρατών-μελών κατοικίας

Πηγή ΚαθημερινήΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης