Live Search Results

Ανοικτή επιστολή του Κου Ορέστη Σεϊμένη προς το Υ.Ο. για τους Έλληνες ομογενείς

OΡΕΣΤΗΣ ΕΜΜ. ΣΕΙΜΕΝΗΣ
Φοροτεχνικός-Συγγραφέας
Σύμβουλος σε θέματα Ομογένειας
Σύμβουλος σε θέματα κεφαλαίου
Σύμβουλος Οικοδομικών κλπ Επιχειρήσεων
Διδάσκων στο Μεταπτυχιακό Τμήμα  τού Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Κο ΓΙΩΡΓΟ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ
Καραγιώργη Σερβίας 10 - ΑΘΗΝΑ
   
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. Προs ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Υπ όψη Κου ΗΛΙΑ ΚΑΤΟΥΔΗ
2. Προς Δρ ΟΛΓΑ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Γενική Γραμματέα του Παγκοσμίου Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.)  
3. Προς τα Μ.Μ.Ε στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό               

Θεμα: ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ - ΠΟΙΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΤΑΡΑΞΟΥΝ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ?

Σεβαστέ Κύριε Υπουργέ,

Μαύρα σύννεφα εμφανίζονται στις σχέσεις  της Ελληνικής Πολιτείας με τους Ομογενείς Έλληνες οι οποίοι κατοικούν μόνιμα στο εξωτερικό. 

Οι περισσότεροι από τούς Ομογενείς έχουν στην κυριότητά τους περιουσιακά στοιχεία καί εισοδήματα  (π.χ. ενοίκια) στην Ελλάδα. Για τα περιουσιακά αυτά στοιχεία καί εισοδήματα υποβάλλουν από παλιά Φορολογική Δήλωση στην Ελλάδα.  

Η Ελληνική Πολιτεία με συνεχείς Νομοθετικές ρυθμίσεις αλλά καί με νομοθετικές παρεμβάσεις της στά έτη 2011 καί 2012, ζήτησε... καί από τούς Ομογενείς, που είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, να προσκομίσουν διάφορα δικαιολογητικά με τα οποία θα επιβεβαιώνεται ότι είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού καί ότι έχουν υποβάλλει εκεί, στό εξωτερικό, την Φορολογική τους Δήλωση, για τό παγκόσμιο εισόδημά τους.  

Δηλαδή, με τόν Ν.3943/2011 καί  με τίς ΠΟΛ.1142/31.5.2012, ΠΟΛ.1145/31.5.2012 καί ΠΟΛ.1161/16.7.2012 καθορίστηκε ότι οι Έλληνες που εργάζονται στό εξωτερικό  πρέπει να προσκομίζουν από εδώ καί στό εξής κάθε χρόνο ορισμένα δικαιολογητικά, δηλαδή «Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας» ή «αντίγραφο της Φορολογικής Δήλωσής στο εξωτερικό» ή Βεβαίωση από μιά, οποιαδήποτε, Υπηρεσία του εξωτερικού για την πιστοποίηση τής μόνιμης κατοικίας τους στο εξωτερικό». 

Αυτό Κε Υπουργέ είναι αδύνατον στίς περισσότερες περιπτώσεις γιατί υπάρχουν κάποια Κράτη στο εξωτερικό τα οποία ΔΕΝ EKΔΙΔΟΥΝ αυτά τα δικαιολογητικά ή αρνούνται να τα δώσουν. 

Εάν δεν προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά στην Ελλάδα, ο ομογενής ή ο κάτοικος εξωτερικού θα έχει πολλά προβλήματα με τίς Ελληνικές Υπηρεσίες αφού θα βρεθεί ανάμεσα στήν ξένη υπηρεσία που αρνείται να του δώσει τα «δικαιολογητικά» καί στην Ελληνική φορολογική Αρχή η οποία απαιτεί οπωσδήποτε την προσκόμιση τών δικαιολογητικών αυτών.

Στήν περίπτωση μάλιστα που δεν έχει υπογραφεί Διμερής Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας ανάμεσα στην Ελλάδα καί στό άλλο Κράτος, τό θέμα γίνεται περισσότερο πολύπλοκο αφού η Ελληνική Φορολογική Αρχή επιμένει να πάρει τα δικαιολογητικά και ο φορολογούμενος Έλληνας έρχεται σε απόγνωση.

Καί άλλο πρόβλημα: Στό άρθρο 76 παρ. 6α  του ν. 2238/1994 ο Έλληνας Νομοθέτης επιθυμεί να φορολογήσει τα εισοδήματα τών Ελλήνων οι οποίοι εργάζονται σε άλλα Κράτη έστω καί εάν η φορολόγηση στά κράτη αυτά είναι «προνομιακή» μικρότερη από την φορολόγηση που γίνεται στην Ελλάδα. Ο Έλληνας νομοθέτης όμως όταν νομοθέτησε αυτή τη διάταξη, το 2011, δέν έλαβε υπ' όψη ότι οι φορολογούμενοι Έλληνες ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΠΟΤΕ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ) ΑΥΤΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ για να φορολογηθεί. 

Καί ερωτώ Κε Υπουργέ: Είναι καιρός για τέτοιες πολυτέλειες; Να μην θέλομε δηλαδή να έρχεται συνάλλαγμα στην Ελλάδα καί μάλιστα από τούς ομογενείς;

Η παρ. 6α τού άρθρου 76 του Ν. 2238/1994 γράφει:
« 6.α. Αν ο υπόχρεος σε δήλωση μεταφέρει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του εκτός Ελλάδας και υπαγόταν σε φόρο στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά του τα τελευταία πέντε έτη πριν από τη δήλωση μεταβολής της κατοικίας ή της συνήθους διαμονής του, εφόσον:
αα) μεταβάλλει την κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του με μεταφορά της σε κράτος στο οποίο το εισόδημά του υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς, κατά την έννοια της παραγράφου 7 του άρθρου 51Α, και
ββ) διαθέτει σημαντικά οικονομικά συμφέροντα στην Ελλάδα, όπως αυτά ορίζονται στην περίπτωση β', θεωρείται ότι υπόκειται σε φόρο στην Ελλάδα, για το παγκόσμιο εισόδημά του για χρονικό διάστημα πέντε ετών, που αρχίζει από την υποβολή της δήλωσης μεταβολής της κατοικίας ή της συνήθους διαμονής του»
 
Ήδη Κε Υπουργέ κυκλοφορούν στό διαδίκτυο επιστολές «προθύμων» Γραφείων που θέλουν να «βοηθήσουν» τους Ομογενείς στίς δύσκολες αυτές στιγμές εκμεταλλευόμενοι την νέα αυτή νομοθεσία... «αφού τό φορολογικό πλαίσιο για τούς κατοίκους εξωτερικού έχει γίνει εξαιρετικά σύνθετο καί χρήζει ιδιαίτερης προσοχής από τα φυσικά πρόσωπα που ζούν καί εργάζονται εκτός Ελλάδος..» όπως γράφουν στα σημειώματά τους. 

Με τα παραπάνω φαίνεται ότι κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν προβλήματα στούς φιλήσυχους Ομογενείς Έλληνες, οι οποίοι είναι μονίμως εγκατεστημένοι σέ άλλα κράτη καί έχουν ή δέν έχουν κάποιο εισόδημα στήν Ελλάδα. 

Είναι πρόβλημα φορολογίας που μέχρι σήμερα δέν είχαν. 

Καί τό πρόβλημα αυτό δέν έχει φανεί ακόμα επειδή με την ΠΟΛ.1161/16.7.2012 η ημερομηνία προσκόμισης τών δικαιολογητικών παρετάθη μέχρι την 31/12/2012.

Επομένως το πρόβλημα στούς Ομογενείς θα φανεί μετά την 1/1/2013 καί θα γιγαντωθεί κατά την διάρκεια τής υποβολής τών φορολογικών δηλώσεων του οικονομικού έτους 2013 (δηλαδή μέσα στό Α΄εξάμηνο του 2013.)  

Φαίνεται αδιανόητο αυτό πού πρόκειται να γίνει: Δηλαδή, η μητέρα – Πατρίδα Ελλάδα θα δημιουργήσει-φορολογικά καί άλλα- προβλήματα στά παιδιά της που κατοικούν μόνιμα στό Εξωτερικό!  

Αλλά υπάρχει καί άλλο πρόβλημα: Η εμπλοκή τών τοπικών ΔΟΥ στην φορολογία τών εισοδημάτων τών Ομογενών που κατοικούν μόνιμα στο εξωτερικό. Η εμπλοκή αυτή δημιουργεί έναν πρόσθετο λόγο ταλαιπωρίας  καί εκνευρισμού κυρίως τών ομογενών Ελλήνων του Εξωτερικού οι οποίοι ενώ φορολογούνται στό άλλο κράτος για τό εισόδημά που αποκτούν εκεί, ΠΛΕΟΝ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΘΕΩΡΟΥΝ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ μέ αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να χάσουν όλα τα πλεονεκτήματα που τούς δίνει ο νόμος από αυτή τους την ιδιότητα. 

Θά κινδυνεύουν να φορολογηθούν δυό φορές στά δύο Κράτη για τό ίδιο εισόδημα, δέν θα μπορούν να φέρουν συνάλλαγμα που αποκτούν στο εξωτερικό με την εργασία τους (δέν θέλει συνάλλαγμα η Ελλάδα?)  

Οι υπάλληλοι τών τοπικών ΔΟΥ στην Ελλάδα, βρέθηκαν  απροετοίμαστοι σε αυτό τόν ρόλο γιατί δεν έχουν ενημερωθεί επαρκώς ούτε έχουν την πείρα σε υποθέσεις και θέματα κατοίκων εξωτερικού, πράγμα που δημιουργεί καθυστερήσεις, γραφειοκρατίες καί πρόσθετα προβλήματα, κυρίως στούς Ομογενείς μας.

Δεν γνωρίζομε άν τα σχετικά μέτρα που έχουν ληφθεί από την Αρμοδία Υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου τών Οικονομικών, εκφράζουν την βούληση τής πολιτικής ηγεσίας του. Δεν είμαστε σίγουροι εάν όλοι τους γνωρίζουν ποιές θα είναι οι συνέπειες που θα προκύψουν εάν τά παραπάνω μέτρα εφαρμοστούν από τήν 31/12/2012 ημέρα που η Αρμόδια Υπηρεσία του Υ/Οικονομικών έχει θέσει για την προσκόμιση των δικαιολογητικών του 2011

Ένα είναι σίγουρο: ότι θα διαταραχθούν οι σχέσεις τών Ελλήνων τής διασποράς με την μητέρα πατρίδα, την Ελλάδα καί οι Έλληνες που κατοικούν στο εξωτερικό θα απομακρυνθούν από την πατρογονική εστία με οικονομικά, εθνικά κ.λπ επακόλουθα.

Πρέπει λοιπόν να σταματήσει αυτή η καταστροφική πολιτική γιατί διαφορετικά:

1. Οι ομογενείς θα αναγκαστούν εξ αιτίας της να πληρώσουν διπλούς φόρους για τό εισόδημά τους που προκύπτει στην Ελλάδα

2. Οι ομογενείς δέν θα μπορούν να φέρουν συνάλλαγμα στην Ελλάδα 

3. Η Ελληνική Κυβέρνηση καί εμείς οι υπόλοιποι Ελληνες θα εκτεθούμε καί θα φανούμε στό εξωτερικό ότι για άλλη μιά φορά τρωγόμαστε μεταξύ μας (είμαστε ειδικοί στίς απογραφές που καταλήγουν σε τραγωδίες.....)

4. Οι Ομογενείς θα φοβούνται να έλθουν στην Ελλάδα καί δέν θα επενδύσουν ποτέ στό μέλλον στην Ελλάδα
 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ παρακαλείσθε Κε Υπουργέ νά παρέμβετε καί να ανακαλέσετε τίς ΠΟΛ.1142/31.5.2012, ΠΟΛ.1145/31.5.2012 και ΠΟΛ.1161/16.7.2012 καί τίς διατάξεις της παραγράφου 6α του άρθρου 76 του ν.2238/1994.

Επίσης να ορισθεί Ειδική Επιτροπή η οποία να διαμορφώσει τίς σχετικές διατάξεις επί το ορθολογικότερον, καί θα αποτελείται από 

• Δύο Υπαλλήλους τού Υπουργείου Εξωτερικών 

• Δύο Υπαλλήλους της ΔΟΥ Κατοικων Εξωτερικού

• Δύο έμπειρους-ειδικούς από τό ιδιωτικό Τομέα

• Δύο εκπροσώπους από τό Συμβούλιο Παγκοσμίου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.) 

Διαφορετικά τό Α΄εξάμηνο του 2013 θα είμαστε όλοι έκπληκτοι μάρτυρες δυσάρεστων αντιδράσεων κ.λπ από τούς Έλληνες που εργάζονται στό εξωτερικό, μόνιμα ή προσωρινά.

Θεωρώ ότι με την επιστολή μου αυτή εγώ έχω ήδη έχω εκπληρώσει τό καθήκον μου πρός την πατρίδα μου.
    
Υ.Γ. Συνημμένη επιστολή Οργανωμένου Γραφείου πρός στό εξωτερικό για την διεκπεραίωση τών προσθέτων εργασιών που προκύπτουν (!) από τήν αναζήτηση τών νέων δικαιολογητικών.


Με εξαιρετική εκτίμηση καί εμπιστοσύνη,

Αθήνα 15/10/2012
ΟΡΕΣΤΗΣ ΕΜΜ. ΣΕΙΜΕΝΗΣ
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories