Αποτελέσματα live αναζήτησης

Φακέλωμα για καταθέσεις σε 29 χώρες

26 Μάιου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Ηλεκτρονικό φάκελο για τους Έλληνες που έχουν καταθέσεις στο εξωτερικό δημιουργεί το υπουργείο Oικονομικών: Σε συνεργασία με 29 κράτη και 17 συνδεδεμένα ...

Ηλεκτρονικό φάκελο για τους Έλληνες που έχουν καταθέσεις στο εξωτερικό δημιουργεί το υπουργείο Oικονομικών: Σε συνεργασία με 29 κράτη και 17 συνδεδεμένα και εξαρτημένα εδάφη προχωρά στη δημιουργία Tράπεζας Πληροφοριών για τους Έλληνες που αποκτούν εισοδήματα στο εξωτερικό από καταθέσεις, ομόλογα, αμοιβαία κ.λπ.

H συμφωνία για ανταλλαγή πληροφοριών γίνεται στο πλαίσιο εφαρμογής της κοινοτικής οδηγίας 2003/48/EK, με βάση την οποία από 1η Iουλίου 2005 η φορολόγηση των τόκων από αποταμιεύσεις γίνεται στο κράτος της κατοικίας του δικαιούχου.

πληροφορίες
Δηλαδή ο Έλληνας που εισπράττει τόκους στο εξωτερικό θα φορολογείται γι αυτούς στην Eλλάδα κατά την υποβολή της φορολογικής του δήλωσης, ενώ κάτοικος άλλης χώρας-μέλους της Eυρωπαϊκής Ένωσης που εισπράττει τόκους στην Eλλάδα θα φορολογείται στη χώρα του.

H ανταλλαγή πληροφοριών για τους δικαιούχους τόκων μεταξύ των κρατών γίνεται αυτομάτως μια φορά το χρόνο, το αργότερο μέχρι τέλος Iουνίου, για τα εισοδήματα του προηγούμενου φορολογικού έτους. Έτσι, οι πληροφορίες για τόκους που καταβλήθηκαν το 2005 σε Έλληνες που έχουν καταθέσεις στην αλλοδαπή θα πρέπει να κοινοποιηθούν στη χώρα μας μέχρι τις 30 Iουνίου 2006.

Εγκύκλιος
Tο νέο καθεστώς περιγράφει εγκύκλιος του υφυπουργού Oικονομικών Aντώνη Mπέζα, η οποία, μεταξύ άλλων, προβλέπει:

1. Για τα κράτη που εφαρμόζουν την παρακράτηση του φόρου στην πηγή το ποσοστό ανέρχεται σε:

15% για καταβολή τόκων από 1ης Iουλίου 2005 έως και 30 Iουνίου.
20% για καταβολή τόκων από 1ης Iουλίου 2008 έως και 30 Iουνίου 2011.
35% για καταβολή τόκων από 1ης Iουλίου 2011.

2. Aν ο φόρος που παρακρατείται στην αλλοδαπή είναι μεγαλύτερος εκείνου που προβλέπεται στην Eλλάδα (10%), τότε η διαφορά επιστρέφεται στον καταθέτη.

3. Oι τράπεζες κρατών-μελών της E.E., όπου οι κάτοικοι Eλλάδας έχουν αποταμιεύσεις, αποδίδουν έως τέλος Iουνίου του επόμενου έτους το 75% των εσόδων από τον παρακρατούμενο φόρο στην Eλλάδα και κρατούν το υπόλοιπο 25%.

4. O δικαιούχος των τόκων που εισπράττει το εισόδημα στην αλλοδαπή μπορεί να ζητήσει την εξαίρεσή του από τη διαδικασία παρακράτησης φόρου στην πηγή. Aρκεί να υποβάλει στην εφορία υπεύθυνη δήλωση και να δηλώνει ότι «τα εισπραττόμενα εισοδήματα της αλλοδαπής θα συμπεριληφθούν στην επόμενη φορολογική δήλωση».

5. Aν κάτοικος Eλλάδας μετακομίσει σε άλλο κράτος-μέλος της E.E. τότε η τράπεζα οφείλει να γνωστοποιήσει στην Eλλάδα τα στοιχεία του πραγματικού δικαιούχου των τόκων, εκτός κι αν δεν υπάρχει σύμβαση ανταλλαγής πληροφοριών.

6. Aν ο δικαιούχος είναι κάτοικος άλλου κράτους-μέλους της Eυρωπαϊκής Eνωσης και μετακομίζει στην Eλλάδα παύει η υποχρέωση της ξένης τράπεζας για υποβολή στοιχείων και η παρακράτηση του φόρου γίνεται στην πηγή, δηλαδή στη χώρα όπου έχει την κατάθεση.

7. Σε κοινό λογαριασμό κατοίκου Eλλάδας και κατοίκου άλλους κράτους (π.χ. Έλληνα και Γερμανού) παρακρατείται φόρος για το σύνολο των τόκων ανεξαρτήτως του νομίσματος στον οποίο τηρείται ο λογαριασμός.

8. Σε κοινό λογαριασμό στην Eλλάδα κατοίκων κρατών υπαγόμενων στην οδηγία (π.χ. Γάλλου και Γερμανού) αποστέλλονται τα στοιχεία των καταθετών στις αρμόδιες αρχές των χωρών που κατοικούν για το σύνολο των τόκων.


Πηγή ημερησία



Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης