Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (Π.Ε.Φ.Ε.) - Ανάρτηση πινακίδας από τους επιτηδευματίες για την υποχρέωση έκδοσης ή όχι αποδείξεων λ

  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Έχοντας υπόψη: Το εκδηλούμενο καθημερινά ενδιαφέρον και η συμμετοχή των πολιτών στην προσπάθεια της πολιτείας για την περιστολή της φοροδιαφυγής, την ανάγκη της πληρέστερης ενημέρωσής τους σε θέματα εφαρμογής των φορολογικών νόμων και άρσης σχετικών αμφισβητήσεων...


ΣΕΠΟΛΙΩΝ 9, ΠΛ.ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 104 45 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210.8232.651, 6944.523247, 210.6124.910, FAX:210.6140.024
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Π.Ε.Φ.Ε.: Αντιπρόεδρος  ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΝΤΟΥΚΑΚΗΣ 6932.215.508
Αθήνα, 24/5/2006
***********************************
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ   ΒΙΒΛΙΩΝ &  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α-Β 
Αθήνα, 17 Ιουνίου 1987
Αριθ.πρωτ.: Σ.1935/… 

ΘΕΜΑ: «Ανάρτηση πινακίδας από τους επιτηδευματίες για την υποχρέωση έκδοσης ή όχι αποδείξεων λιανικής
πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών στο κοινό».

 Έχοντας υπόψη:
 Το εκδηλούμενο καθημερινά ενδιαφέρον και η συμμετοχή των πολιτών στην προσπάθεια της πολιτείας για την περιστολή της φοροδιαφυγής, την ανάγκη της πληρέστερης ενημέρωσής τους σε θέματα εφαρμογής των φορολογικών νόμων και άρσης σχετικών αμφισβητήσεων, την εξασφάλιση συνθηκών ομαλής συνεργασίας των καταναλωτών με ορισμένες κατηγορίες επιτηδευματιών, την ακώλυτη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Φ.Σ. που διέπουν το λιανικό εμπόριο.
 Ορίζουμε όπως από 3 Αυγούστου 1987  και στο εξής:
1. Ο επιτηδευματίας που τηρεί υποχρεωτικά ή προαιρετικά βιβλία πρώτης κατηγορίας του Π.Δ. 99/1977 (ΦΕΚ 34Α/9.2.1977) ή απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ίδιου Π.Δ., αναρτά πινακίδα σε εμφανές μέρος του καταστήματος του (τμήμα παράδοσης εμπορευμάτων, ταμείο κλπ), στην οποία αναγράφει ότι δεν έχει υποχρέωση έκδοσης αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών στο κοινό. Η υποχρέωση αυτή αφορά και το υποκατάστημα του επιτηδευματία.
2. Ο επιτηδευματίας, που τηρεί υποχρεωτικά ή προαιρετικά βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Π.Δ. 99/1977, αναρτά πινακίδα σε εμφανές μέρος του καταστήματός του (τμήμα παράδοσης εμπορευμάτων, ταμείο κλπ), στην οποία αναγράφει, κατά περίπτωση ότι δεν έχει υποχρέωση να εκδίδει για τις λιανικές πωλήσεις πωλήσεις αγαθών και την παροχή υπηρεσιών στο κοινό: α) θεωρημένες διπλότυπες αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών στο κοινό, ή β) αθεώρητες αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών, ή γ) οι αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών εκδίδονται με ταμειακή μηχανή. Η υποχρέωση αυτή αφορά και το υποκατάστημα του επιτηδευματία.
3. Στον επιτηδευματία που δεν συμμορφώνεται με τις πιο πάνω υποχρεώσεις του επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 47 του Π.Δ. 99/1977.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης