Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αυξήθηκαν ο βαθμός ασυνέπειας και ο αριθμός πτωχεύσεων επιχειρήσεων

19 Μάιου 2006 Σχόλια
  • Αύξηση του ποσοστού ασυνέπειας των επιχειρήσεων, αλλά και του ποσοστού των πτωχευμένων επιχειρήσεων κατά 16,01% και 39,02%, αντίστοιχα, διαπιστώνεται σε έρευνα της Icap για την εξέλιξη της πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων το 2005 ...

Αύξηση του ποσοστού ασυνέπειας των επιχειρήσεων, αλλά και του ποσοστού των πτωχευμένων επιχειρήσεων κατά 16,01% και 39,02%, αντίστοιχα, διαπιστώνεται σε έρευνα της Icap για την εξέλιξη της πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων το 2005 σε σχέση με το 2004. Από την εξέταση, δε, των επιμέρους τομέων δραστηριότητας, οι βιομηχανικές επιχειρήσεις επέδειξαν την υψηλότερη ασυνέπεια (4,21%), ακολούθησαν οι εμπορικές επιχειρήσεις με 3,20% και τέλος με πολύ μικρή διαφορά οι επιχειρήσεις του τομέα παροχής υπηρεσιών (3, 19%). Αναφορικά με τις πτωχεύσεις, ο τομέας της βιομηχανίας εμφανίζει και πάλι το υψηλότερο ποσοστό ήτοι 0,65%, πολύ κοντά ακολουθεί ο τομέας του εμπορίου με ποσοστό 0,64% και έπεται ο τομέας των λοιπών υπηρεσιών, ο οποίος και εμφανίζει το χαμηλότερο ποσοστό πτωχεύσεων, ήτοι 0,33%.


Εκτός των προαναφερόμενων, τα κύρια ευρήματα από τη μελέτη της εξέλιξης της πιστοληπτικής ικανότητας των ΑΕ και ΕΠΕ επιχειρήσεων το 2005 σε σχέση με το 2004 είναι τα εξής:
- Ο αριθμός των ΑΕ - ΕΠΕ επιχειρήσεων, οι οποίες υποβάθμισαν την πιστοληπτική τους ικανότητα, είναι κατά 9,5% μεγαλύτερος από εκείνων των οποίων η πιστοληπτική ικανότητα αναβαθμίστηκε (5.086 επιχειρήσεις υποβαθμίστηκαν έναντι 4.643 επιχειρήσεων οι οποίες αναβαθμίστηκαν).
- Το ποσοστό των επιχειρήσεων που διατήρησαν την πιστοληπτική τους ικανότητα στην ίδια διαβάθμιση ανέρχεται σε 48,44%.
- Από την ανάλυση αντίστοιχων πινάκων αναβαθμίσεων - υποβαθμίσεων παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό υποβαθμίσεων προς αναβαθμίσεις (downgrade/upgrade ratio) παρατηρείται στις υπηρεσίες (13,13%) μετά στο εμπόριο (10,80%) και τέλος στη βιομηχανία (5,69%).


Ακόμη, η συγκέντρωση σημαντικού ποσοστού επιχειρήσεων (48,44%) στην ομάδα «unchanged ratings» (διατήρηση ίδιας διαβάθμισης ένα έτος μετά) αποδεικνύει τη σταθερότητα των διαβαθμίσεων, γεγονός που παρατηρείται ιδιαίτερα στις διαβαθμίσεις χαμηλού κινδύνου (ΑΑ, Α, ΒΒ και Β).

Πηγή ΚέρδοςΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης