Αποτελέσματα live αναζήτησης

Λ.Σ.Α. - Προτεινόμενες αλλαγές στη διαδικασία αυτοαπογραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
Σαρπηδόνος 22, 104 42 Αθήνα – Τηλ.: 210 51.38.289, 210 51.57.310-FAX:210 51.32.661
Email: [email protected], [email protected] - Web: www.lsa.gr

Προς
Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΚΩΣΤΗ

Κοινοποίηση:
1. Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. ΜΗΤΑΡΑΚΗ Νότη
2. Γεν. Γραμματέα Εμπορίου, κ. ΚΟΜΝΗΝΟ Στέφανο
3. Διεύθυνση Εμπορικών Οργανώσεων
4. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος
5. Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)
6. TaxHeaven, Κόμβος φορολογικής και λογιστικής ενημέρωσης
7. e – forologia

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012

Θέμα: «Προτεινόμενες αλλαγές στη διαδικασία αυτοαπογραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)»

Κύριοι,

Λαμβάνοντας υπόψη τις γνώμες των συναδέλφων λογιστών- φοροτεχνών, των διαφόρων Συλλόγων των εμπλεκομένων μερών καθώς και τις οδηγίες του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά με τη διαδικασία της ενημέρωσης του Γ.Ε.ΜΗ. θέλουμε να επισημάνουμε τα εξής:

Είναι αναγκαίο  να εκδοθεί νέα, λιτή, περιεκτική και συγκεκριμένη εγκύκλιος του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά με το θέμα, διότι η υπάρχουσα (Κ1-941 οικ./27.4.2012) χωλαίνει σε αρκετά σημεία, όπως: 

α) στη διευκρίνιση του προσώπου του υπόχρεου (επιχειρηματίας; λογιστής; δικηγόρος; συμβολαιογράφος; κλπ)

β) στην ηλεκτρονική αποστολή των εγγράφων

• είσοδος στο Σύστημα μέσω κωδικών Taxis του υπόχρεου, με βάση την εγκύκλιο και όχι των εκπροσώπων του, που θα επέτρεπε ίσως τη μαζική αποστολή.

• μορφή .doc, με βάση την εγκύκλιο και όχι μορφή .pdf ή .jpg, με αποτέλεσμα την πιθανότητα ανθρώπινου λάθους ή δόλου.

γ) στη διασπορά κάποιων σημαντικών δικαιολογητικών σε διάφορες Δημόσιες Υπηρεσίες, με συνέπεια να απαιτείται επιπλέον χρόνος συγκέντρωσής τους ή λόγω παλαιότητας να απαιτείται η εκ νέου αντιγραφή τους σε ηλεκτρονική μορφή, αντί της σάρωσής τους.

δ) στην υπερφόρτωση του ηλεκτρονικού συστήματος.

Εξ αιτίας, λοιπόν, όλων των παραπάνω και εφόσον, στη δύσκολη περίοδο που περνάει η χώρα μας και οι επιχειρήσεις της, η καθιέρωση των διαδικασιών του Γ.Ε.ΜΗ. είναι ένα σημαντικό μεταρρυθμιστικό βήμα, το οποίο πρέπει να αποδώσει άμεσα αποτελέσματα και με δεδομένο ότι τα αποτελέσματα αυτά μπορούν να προέλθουν μόνο από την ενεργοποίηση ιδιωτικών φορέων που σχετίζονται με τη σύσταση και τη λειτουργία των επιχειρήσεων, 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

-Την άμεση και προκαθορισμένη εμπλοκή των λογιστών- φοροτεχνών, δικηγόρων, συμβολαιογράφων μέσω των Συλλόγων ή μεμονωμένα.

-Τον καθορισμό συγκεκριμένης αμοιβής σαν ποσοστό επί του συνολικού ποσού της αυτοαπογραφής.

-Την εύλογη παράταση (τουλάχιστον μέχρι 31/01/2013) των προθεσμιών συνοδευόμενη από την απλούστευση των διαδικασιών μέσω της επείγουσας έκδοσης νέας εγκυκλίου, όπως προαναφέραμε. Με τιμή,

Το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
Κυριακόπουλος Νικόλαος      

Η Γεν. Γραμματέας
Πολίτου Μαρίνα

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης