Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επιστολή της Ε.Φ.Ε.Ε.Ε. για παράταση αυτοαπογραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ (Ε.Φ.Ε.Ε.Ε.)
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
ΑΓΓΕΛΗ ΓΟΒΙΟΥ 22 - ΧΑΛΚΙΔΑ, Τ.Κ.: 34100
ΤΗΛ.-FAX: 2221084530 - e-mail: [email protected]
Αρ. απόφασης Πρωτοδικείου Χαλκίδας 34/1986
Αρ. καταχώρησης Πρωτοδικείου Χαλκίδας 124/1986

Χαλκίδα 20/9/2012

ΠΡΟΣ ΤΟΝ
ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
κ. Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1) ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. Ν. ΜΗΤΑΡΑΚΗ
2) ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ κ. ΣΤ. ΚΟΜΝΗΝΟ
3) Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
4) 9Ο Π.Τ. Ο.Ε.Ε.
5) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
6) ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Στις 30/9/2012 λήγει η προθεσμία  αυτοαπογραφής στο Γ.Ε.Μ.Η. των Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και στις 11/10/2012 των Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιριών.

Η σοβαρή αυτή οργανωτική προσπάθεια που αφορά τη σύσταση και λειτουργία του ΓΕΜΗ, εντασσόμενη σε μια ευρύτερη ανάλογου προσανατολισμού προσπάθεια, φοβούμαστε πως ναρκοθετείται από παλιάς και νέας κοπής προχειρότητες.  

Θα θέλαμε έτσι να σας επισημάνουμε ότι η διαδικασία της αυτοαπογραφής του Γ.Ε.Μ.Η. δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση και ασφαλώς είναι χρονοβόρα και πολύπλοκη εργασία και είναι πρακτικά αδύνατον να ολοκληρωθεί μέσα στις προαναφερόμενες ημερομηνίες για τους κάτωθι λόγους:

1) Το ηλεκτρονικό σύστημα αυτοαπογραφής του Γ.Ε.Μ.Η. είναι υπερφορτωμένο και η είσοδος σε αυτό τις περισσότερες φορές είναι σχεδόν αδύνατη.

2) Καταστατικά, πρακτικά Γ.Σ. και λοιπά δικαιολογητικά πολλών εταιριών που λειτουργούν από χρόνια δεν υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ξαναγραφούν (με ότι κινδύνους σημαίνει αυτό) προκειμένου να δοθούν σε ηλεκτρονικό αρχείο (μορφή doc). Ασφαλώς και θα διευκόλυνε την όλη διαδικασία η αποστολή αρχείων και σε μορφή pdf που προς το παρόν απαγορεύεται. Έτσι θα αποφεύγονταν πιθανά λάθη από την επαναπληκτρολόγηση όλων αυτών αλλά και θα υπήρχε η απαραίτητη εξοικονόμηση χρόνου για τα λογιστικά μας γραφεία..

3) Η προσφιλής  πλέον μέθοδος της Διοίκησης  να μεταθέτει και να καθιστά ερήμην των υπεύθυνους τους λογιστές – φοροτεχνικούς για την ολοκλήρωση διαφόρων εργασιών (Ασφαλιστικά, Γ.Ε.Μ.Η., φορολογική αναμόρφωση, επανέλεγχος Ε9, περιουσιολόγιο κλπ) που μέχρι πρότινος ήταν αρμοδιότητα της και Υπηρεσιών της, προσκρούει ήδη σε αδιαπέραστο τοίχο, δεδομένου ότι οι πελάτες μας δεν αντέχουν το οποιοδήποτε πρόσθετο κόστος, ενώ εμείς ως κλάδος αδυνατούμε να δεχθούμε επιπλέον επισφαλείς απαιτήσεις.

4) Την περίοδο αυτή τα φοροτεχνικά-λογιστικά γραφεία έχουν αυξημένο φόρτο εργασίας και η όποια επί πλέον εργασία καθιστά αδύνατο τον προγραμματισμό μας και το έργο μας.

5) Τέλος υπάρχουν ελλείψεις και σοβαρή αδυναμία πληροφόρησης σε πολλές περιπτώσεις στα κατά τόπους Επιμελητήρια για την διαδικασία και την υποδοχή του όγκου εργασίας που θα υπάρξει.

Για όλους τους παραπάνω λόγους θα πρέπει να δώσετε οπωσδήποτε παράταση της ηλεκτρονικής αυτοαπογραφής των εταιριών τουλάχιστον μέχρι 31/12/2012 και για την αποστολή ή προσκόμιση των πρωτοτύπων εγγράφων ή αντιγράφων αυτών στο Γ.Ε.Μ.Η. μέχρι 28/2/2013.

Επίσης θα πρέπει να επιτρέψετε τη ηλεκτρονική ανάρτηση των παραπάνω εγγράφων σε αρχεία και σε αρχεία pdf και όχι μόνο σε μορφή doc, διότι τα doc δεν διασφαλίζουν το γνήσιο του περιεχομένου των εγγράφων και είναι αδύνατον να ξαναγραφτούν από την αρχή.

Τέλος θα πρέπει να αποδεσμεύσετε από την υποχρέωση υποβολής της δήλωσης αυτοαπογραφής στο Γ.Ε.Μ.Η. αυτούς που διαθέτουν του κωδικούς πρόσβασης το Τaxisnet (δηλαδή τους φοροτεχνικούς-λογιστές) για προφανείς λόγους.
                                                             

Με τιμή
Για το Δ.Σ.
                
Ο Πρόεδρος                                                
ΣΤΑΜΑΤΗΣ Δ. ΣΠΥΡΟΥ                                      
                                                      
Ο  Γενικός Γραμματέας
ΓΙΩΡΓΟΣ  ΧΡ. ΛΑΜΠΡΟΥ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης