Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επιστολή του Σ.Ο.Λ.-Ν.Θ. για τον τρόπο εγγραφής των εταιρειών στο Γ.Ε.ΜΗ.

Σ.Ο.Λ.-Ν.Θ.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 
Δωδεκανήσου 7   
2310-513875  
[email protected]  
www.solnth.gr
 
ΠΡΟΣ
ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
κ. ΚΩΣΤΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ

ΘΕΜΑ: Επανεξέταση του τρόπου εγγραφής των εταιρειών στο Γ.Ε.ΜΗ.


Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Από τις 4-11-2011 είναι σε λειτουργία το Γενικό Εμπορικό Μητρώο σαν υπηρεσία μίας στάσης για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας κατά την ίδρυση και λειτουργία των Νομικών Προσώπων. Από τη μέχρι τώρα εμπειρία φαίνεται ότι η ταλαιπωρία των φορολογουμένων και οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της διαδικασίας δεν αποφεύχθηκαν σύμφωνα με τις προσδοκίες της πολιτικής ηγεσίας. Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στην έλλειψη συντονισμού μεταξύ των εμπλεκομένων υπηρεσιών και κυρίως στην ηλεκτρονική διασύνδεση τους, με αποτέλεσμα πολλές φορές ενώ κανονικά έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, οι εταιρείες εξακολουθούν να φαίνονται στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. ως υπό ίδρυση και όχι ενεργές. Τα παραπάνω δημιουργούν εμπόδια στην επιχειρηματικότητα και ειδικά στη σημερινή εποχή που πολλές εταιρείες προβαίνουν σε παύση εργασιών.

Επιπλέον, με την απόφαση σας Κ1-941 οικ./27.4.2012 (ΦΕΚ Β’ 1468/03-05-2012) δημιουργείται πρόσθετη επιβάρυνση και στις επιχειρήσεις που έχουν δημιουργηθεί μέχρι τις 3-11-2011, οι οποίες υποχρεούνται να προσκομίσουν μία πληθώρα εγγράφων στο Γ.Ε.ΜΗ., έγγραφα για τα οποία έχουν υποστεί την οικονομική επιβάρυνση που προβλέπει ο νόμος με την ίδρυση τους, έγγραφα τα οποία έχουν ήδη όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Τα επιμελητήρια θεματοφύλακες του Γ.Ε.ΜΗ. σε συνεργασία με τις λοιπές υπηρεσίες  μπορούν να συμβάλλουν στην ολοκλήρωση του αρχείου του Γ.Ε.ΜΗ. απαλλάσσοντας τις εταιρείες από την υποχρέωση να επιβαρυνθούν οικονομικά για δεύτερη φορά. Άλλωστε, το οφείλουν προς τις εταιρείες για τις εισφορές που εισπράττουν.

Κύριε Υπουργέ,
   
Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να επιλυθούν το συντομότερο όλα τα προβλήματα που εμποδίζουν την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας μίας στάσης του Γ.Ε.ΜΗ. και ότι οι εταιρείες που ιδρύθηκαν μέχρι τις 3-11-2011 πρέπει να υποστηριχτούν από την πολιτεία ώστε να συνεχίσουν να λειτουργούν και όχι να επιβαρύνονται με επιπλέον κόστος τη δύσκολη αυτή εποχή.

Θεωρούμε απαραίτητο ότι πρέπει να αλλάξει η φιλοσοφία της απόφασης Κ1-941 οικ./27.4.2012 (ΦΕΚ Β’ 1468/03-05-2012) και να μην υποχρεωθούν οι εταιρείες σε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση και ταλαιπωρία.

                                      
Θεσσαλονίκη, 20-9-2012

Με εκτίμηση,         

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Β. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Γενικός Γραμματέας                                 
Θ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης