Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (Π.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • Με την ΠΟΛ.1037/2005 και την ΠΟΛ.1087/2005 καθορίστηκαν οι διαδικασίες για την διενέργεια τακτικών ελέγχων από τις ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών και δόθηκαν οδηγίες προς τις υπηρεσίες σας για τον τρόπο εφαρμογής των εγκυκλίων αυτών....

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (Π.Ε.Φ.Ε.)
ΣΕΠΟΛΙΩΝ 9, ΠΛ.ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 104 45 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210.8232.651, 6944.523247, 210.6124.910, FAX:210.6140.024

ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟ κ.ΓΙΩΡΓΟ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ

Γραφείο Υπουργού, αρ.πρωτ.:  3293/10-5-2006                     
Γραφείο Υφυπουργού, αρ.πρωτ.: 001916/9-5-2006                
                                                                                                    
                                                                                                  
                                                   
     
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ   κ.ΑΝΤΩΝΗ ΜΠΕΖΑ

                  
Αθήνα, …/5/2006
Κύριε Υπουργέ,

 Με την ΠΟΛ.1037/2005 και την ΠΟΛ.1087/2005 καθορίστηκαν οι διαδικασίες για την διενέργεια τακτικών ελέγχων από τις ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών και δόθηκαν οδηγίες προς τις υπηρεσίες σας για τον τρόπο εφαρμογής των εγκυκλίων αυτών.


 Μεταξύ των άλλων που ορίζονται από τις αποφάσεις αυτές, ορίζεται ειδικότερα στο άρθρο 6 – κεφάλαιο 2ο της ΠΟΛ.1087/2005 ότι ο έλεγχος ενεργείται με έγγραφη εντολή του προϊσταμένου της αρμόδιας κατά περίπτωση ελεγκτικής υπηρεσίας ή άλλου κατά νόμο αρμοδίου οργάνου.


 Σημειώνεται ότι ο έλεγχος ειδικά των βιβλίων Α΄ και Β΄ κατηγορίας μπορεί, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, να γίνεται και στα γραφεία της αρμόδιας κατά περίπτωση ελεγκτικής αρχής, κατόπιν έγγραφης πρόσκλησης του προϊσταμένου αυτής που κοινοποιείται με αποδεικτικό. Σε περίπτωση που δεν προσκομισθούν τα βιβλία και στοιχεία εντός της ταχθείσας προθεσμίας, καταλογίζεται παράβαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. και ο έλεγχος ενεργείται οπωσδήποτε στην έδρα του επιτηδευματία.


 Σε πολλές περιπτώσεις οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες δεν εφαρμόζουν την παραπάνω διαδικασία, όπως καθορίζεται από τις εγκυκλίους διαταγές σας.


 Δηλαδή, στις περιπτώσεις επιχειρήσεων με βιβλία Α΄ και Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. θυροκολλούν μια πρόσκληση για προσκόμιση των βιβλίων ή στις καλύτερες περιπτώσεις (δυστυχώς ελάχιστες)  επιδίδουν αυτή.
 Αν ο φορολογούμενος δεν προσκομίσει τα βιβλία και στοιχεία στην ταχθείσα προθεσμία [τριών (3) ή πέντε (5) ημερών]  προβαίνουν σε καταλογισμό παράβασης και απόρριψη των βιβλίων ως ανακριβών (!!!).
 Δεν ακολουθούν την εγκύκλιο, η οποία ορίζει ότι «ο έλεγχος ενεργείται ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ στην έδρα του επιτηδευματία».


 Έχουμε πάρα πολλές  περιπτώσεις  των οποίων έχουν απορριφθεί τα βιβλία χωρίς να ακολουθήσει η ορισθείσα διαδικασία.


 Προηγούμενες αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών όπως πχ ΠΟΛ.1144/98, ΠΟΛ.1168/01 και πολλές άλλες εκ των οποίων επισημαίνουμε ειδικότερα την αριθ.πρωτ.1073254/1564/ΔΕ-Α΄/11-8-2003, η οποία μεταξύ των άλλων και τόνιζε ιδιαιτέρως ότι «είναι αναγκαία η πιστή και η ακριβής εφαρμογή των διατάξεων και εγκυκλίων και ιδίως όσων ορίζονται στις ΠΟΛ.1144/98 και ΠΟΛ.1168/01, …».


 Επίσης «ο ελεγκτής παραδίδει επ’ αποδείξει αντίγραφα  της εντολής ελέγχου και του προγράμματος ελέγχου, όπου αυτό προβλέπεται την 1η μέρα που επισκέπτεται  την επιχείρηση». Η τελευταία παράγραφος  προστέθηκε  μετά από παρέμβασή μας (Π.Ε.Φ.Ε.) στον τότε Υφυπουργό Οικονομικών και έκτοτε τηρήθηκε σε πολύ μεγάλη κλίμακα.


 Τέλος η εν λόγω εγκύκλιος της 11ης Αυγούστου 2003 τόνιζε ιδιαιτέρως ότι «Το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών δίδει πρωταρχική σημασία στην πιστή τήρηση των νόμων και των προβλεπομένων διαδικασιών ελέγχου από τις ελεγκτικές του υπηρεσίες και είναι ειλημμένη η απόφασή του για διασφάλιση της εμπέδωσης κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους φορολογούμενους και την πάταξη των τυχόν περιπτώσεων εκτροπών  ελεγκτικών του οργάνων. Οποιαδήποτε παρέκκλιση συνιστά παράβαση καθήκοντος και θα ελέγχεται πειθαρχικά….».


 Όλες οι αποφάσεις αυτές καταργήθηκαν μετά την έκδοση των ισχυουσών ΠΟΛ.1037/2005, ΠΟΛ.1087/2005.
 Σ’ αυτές όμως δεν προβλέπεται η υποχρέωση των ελεγκτικών οργάνων να επιδίδουν υποχρεωτικά και αντίγραφο της εντολής ελέγχου.


 Η παράλειψη αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική για την όλη διαδικασία και την διασφάλιση της επιχείρησης από άνομες ενέργειες  των ελεγκτικών οργάνων.


 Παρακαλούμε να εξετάσετε την θέσπιση και να επαναφέρετε την  υποχρέωση επίδοσης αντιγράφου της εντολής ελέγχου από τα ελεγκτικά όργανα προς τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις, επίσης ζητάμε να τηρείται απαρέγκλιτα η διαδικασία ελέγχου από τα ελεγκτικά όργανα με επ’ απειλή πειθαρχικών κυρώσεων και να διενεργείται ο έλεγχος στην έδρα   του επιτηδευματία στις περιπτώσεις Α΄ ή Β΄ κατηγορίας, βιβλίων που δεν τα προσκομίζουν στις Δ.Ο.Υ. και όχι «ελαφρά τη καρδία» τα προβαίνουν σε απόρριψη αυτών, δημιουργώντας τεράστια προβλήματα στις μικρές επιχειρήσεις.


Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε  εποικοδομητική συζήτηση και πρόταση επί θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Σας.


Μετά τιμής
Για το Δ.Σ.


         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               ΟΙ  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ                Ο  Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   
                                              
         ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ       ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΝΤΟΥΚΑΚΗΣ       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ
                                                                  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΒΟΥΚΗΣΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης