Αύξηση στην υποβολή ηλεκτρονικών δηλώσεων

Οικονομικές Ειδήσεις

18 Μάιος 2006
Υπερβαίνει το 50% η αύξηση που έχει σημειωθεί, όσον αφορά στην υποβολή ηλεκτρονικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (έντυπο Ε1) οικονομικού έτους 2006, σε σχέση με πέρυσι, μέσω του συστήματος ΤAXISnet.... Taxheaven.gr

Υπερβαίνει το 50% η αύξηση που έχει σημειωθεί, όσον αφορά στην υποβολή ηλεκτρονικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (έντυπο Ε1) οικονομικού έτους 2006, σε σχέση με πέρυσι, μέσω του συστήματος ΤAXISnet.

ΣΥΝΟΛΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΔΗΛΩΘΕΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (EURO )*
53.448.037,89€
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
60.645
ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΝΑΡΞΗΣ TAXISNET4.698.605