Ο.Ε.Ε.: Σεμινάρια σε Μυτιλήνη και Ιωάννινα

Ανακοινώσεις Οικονομικού Επιμελητηρίου

7 Σεπτέμβριος 2012
Taxheaven.gr

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, 13 Π.Τ Ανατολικού Αιγαίου, σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει στη Μυτιλήνη Φορολογικό σεμινάριο.

Τo σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Οικονομικού Επιμελητηρίου , στη Μυτιλήνη (Ελ Βενιζέλου 6) την Παρασκευή 28 και Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου και θα έχει διάρκεια 9 ωρών.

Δικαίωμα συμμετοχής στα σεμινάρια έχουν οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, των οποίων οι επαγγελματικές ταυτότητες είναι σε ισχύ τουλάχιστον μέχρι τις 31/03/13, και τα μέλη του Ο.Ε.Ε με εξοφλημένες συνδρομές.

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.

Μετά το τέλος του επιμορφωτικού προγράμματος θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης σε όλους τους συμμετέχοντες.

Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη 09,00 με 13,00 (Ελ. Βενιζέλου 6, 2ος όροφος), από τη Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2012.

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2251025634 Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη 09,00 με 13,00.
Έντυπο αίτησης θα διατίθεται στο Γραφείο του Π.Τ (Ελ. Βενιζέλου 6 2ος όροφος,), αλλά και από τη σχετική ιστοσελίδα του Ο.Ε.Ε.

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν και από τρίτο πρόσωπο.
________________________________________________________

Το Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου διοργανώνει δωρεάν επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Εργατικά Ασφαλιστικά – Μισθολογικά Ζητήματα» διάρκειας 25 ωρών. 

Ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής του σεμιναρίου:

Δευτέρα: 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012, 17:00 έως 21:00.
Τρίτη: 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012, 17:00 έως 21:00.
Τετάρτη: 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012, 17:00 έως 21:00
Πέμπτη: 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012, 17:00 έως 21:00.
Παρασκευή: 28ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012, 17:00 έως 21:00.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη που είναι οικονομικά τακτοποιημένα για όλο το έτος και οι Λογιστές, που η επαγγελματική τους ταυτότητα είναι σε ισχύ.

Έντυπη αίτηση θα διατίθεται από το Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου καθώς και από την ιστοσελίδα του Ο.Ε.Ε. www.oe-e_gr.

Αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου στη διεύθυνση: Ν. Ζέρβα 28-30, 45332 Ιωάννινα, καθημερινά από 09:00 μέχρι 13:00 ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με fax στο 2651072194.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την 20η Σεπτεμβρίου 2012.

Το Σεμινάριο θα παρακολουθήσουν 60 άτομα και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 26510 70400.