Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σεμινάρια από το Ο.Ε.Ε. με θέμα: Διαχείριση Χαρτοφυλακίου & Risk Management

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας ανακοινώνει τη διοργάνωση σειράς επιμορφωτικών σεμιναρίων για τους μήνες Σεπτέμβριο-Οκτώβριο 2012 με θέμα: Διαχείριση Χαρτοφυλακίου & Risk Management

ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Κάθε σεμινάριο διαρκεί 20 διδακτικές ώρες (4 ημέρες). Το Σεμινάριο θα διεξαχθεί αρχικά στις 20-21-24-25 Σεπτεμβρίου για 60 άτομα.

Στην περίπτωση που οι αιτήσεις που θα παραληφθούν επαρκούν για την υλοποίηση επιπλέον τμημάτων, θα υλοποιηθούν μέχρι και δύο (2) ακόμα επαναληπτικά τμήματα, σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Τις εισηγήσεις θα διεξάγει εξειδικευμένη ομάδα Πανεπιστημιακών Καθηγητών αποτελούμενη από τους κ.κ. Τ. Αγγελίδη, Σ. Ντεγιαννάκη και Χ. Φλώρο.

ΤΟΠΟΣ & ΩΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Τα επιμορφωτικά σεμινάρια διεξάγονται στην Αίθουσα Σεμιναρίων του ΟΕΕ, Μητροπόλεως 12-14, 4ος όροφος, τις καθημερινές από 17.00 έως 21.00.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Μέλη του ΟΕΕ και κάτοχοι Επαγγελματικής Ταυτότητας Λογιστή-Φοροτεχνικού, που έχουν τακτοποιήσει παντός είδους οικονομικές οφειλές προς το ΟΕΕ για ολόκληρο το έτος 2012. Τα επιμορφωτικά σεμινάρια διατίθενται ΔΩΡΕΑΝ στους δικαιούχους συμμετοχής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: Το Έντυπο Αίτησης αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΟΕΕ μαζί με την παρούσα ανακοίνωση. Συμπληρώστε τα απαιτούμενα στοιχεία, αποθηκεύστε το έντυπο ως αρχείο Word97 και κατόπιν επισυνάψτε το σε ένα email που θα στείλετε στη διεύθυνση [email protected] πρέπει να αντιστοιχεί σε μία (1) αίτηση γι’ αυτό ΜΗΝ επισυνάπτετε πάνω από ένα Έντυπο Αίτησης στο email που αποστέλλετε. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων ορίζεται το διάστημα από τις 09.00 πρωί Τρίτης 11/9/2012 μέχρι τις 24.00 μεσάνυχτα Κυριακής 16/9/2012. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οποιαδήποτε αίτηση αποσταλεί ηλεκτρονικά ΠΡΙΝ ή ΜΕΤΑ το παραπάνω διάστημα ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΗ. 

Ενημερωθείτε για τυχόν οφειλές σας και εξοφλείστε τις πριν αποστείλετε την Αίτηση Συμμετοχής, γιατί θα διενεργηθεί έλεγχος οφειλών κάθε αιτούμενου από την Υπηρεσία. Για όσους διαπιστωθεί ότι ΔΕΝ είναι οικονομικά τακτοποιημένοι, ΘΑ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ.

ΕΠΙΛΟΓΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: Η επιλογή συμμετεχόντων γίνεται με μοναδικό κριτήριο τη σειρά προτεραιότητας κατά το στάδιο υποβολής των αιτήσεων, βάσει της ημέρας & ώρας αποστολής του Εντύπου Αίτησης μέσω email. Τα ονόματα των Δικαιούχων Παρακολούθησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΟΕΕ μετά τη λήξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Στους συμμετέχοντες θα δοθούν σημειώσεις των Εισηγητών σε ηλεκτρονική μορφή. Μετά το πέρας του επιμορφωτικού προγράμματος θα χορηγηθεί Πιστοποιητικό Παρακολούθησης σε όσους συμμετείχαν χωρίς απουσίες στα σεμινάρια.
Σημειώστε ότι η Γραμματεία Σεμιναρίων τηρεί ακριβή καταγραφή της ημερήσιας και ωρολόγιας παρουσίας του κάθε συμμετέχοντα.

Για περισσότερες πληροφορίες ή αν χρειάζεστε βοήθεια με την ηλεκτρονική αποστολή της αίτησης, καλέστε στo 2105203922 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης