Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τα ξενοδοχεία απαλλάσσονται από τα πρόστιμα για το τέλος παρεπιδημούντων

12 Μάιου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Απαλλάσσονται από τα πρόστιμα οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που δεν υπέβαλαν δήλωση του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων την τελευταία πενταετία...

Απαλλάσσονται από τα πρόστιμα οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που δεν υπέβαλαν δήλωση του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων την τελευταία πενταετία.
Πρόκειται για τις επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται να τηρούν βιβλία και στοιχεία, σύμφωνα με τον ΚΒΣ και οι οποίες δεν υπέβαλαν την απαιτούμενη δήλωση, διότι οι οικείοι δήμοι δημιούργησαν με τη «συμπεριφορά» τους, με θετικές ενέργειες, την πεποίθηση στις επιχειρήσεις ότι η μη υποβολή ήταν σύννομη.


Σύμφωνα με εγκύκλιο του υφυπουργού Εσωτερικών κ. Αθ. Νάκου που απεστάλη στις Περιφέρειες, στους δήμους και τις κοινότητες της χώρας, με την οποία επικαλείται σχετική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι δήμοι έχουν τη δυνατότητα βεβαίωσης και επιδίωξης είσπραξης του οφειλομένου τέλους για τα τελευταία πέντε χρόνια, χωρίς όμως το αναλογούν πρόστιμο.


Σε περίπτωση δε που δήμοι ή και κοινότητες έχουν ήδη βεβαιώσει πρόστιμα, καλούνται να τα διαγράψουν με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 235 του ΠΔ 410/1995).


Η εγκύκλιος κρίθηκε σκόπιμο να εκδοθεί από το υπουργείο, καθώς από την πληροφόρηση που περιήλθε σε γνώση του προκύπτει ότι πολλές από τις επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται μέχρι και επτά δωμάτια, δεν αιτήθηκαν την υπαγωγή τους στην ευνοϊκή ρύθμιση του νόμου 3345/2005 (η ισχύς των οποίων έληξε στις 16-12-2005), με αποτέλεσμα να υπόκεινται πλέον στην υποχρέωση καταβολής προστίμου για τα τελευταία πέντε χρόνια.
Υπενθυμίζεται ότι το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων επιβάλλεται υπέρ των δήμων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και ανέρχεται στο 2% επί των ακαθαρίστων εσόδων. Το δε πρόστιμο που προβλέπεται για μη υποβολή δήλωσης, για ανακριβή, ελλιπή ή εκπρόθεσμη δήλωση, είναι ίσο προς το 2% του τέλους για κάθε μήνα καθυστέρησης.

Πηγή ΚέρδοςΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης