Αποτελέσματα live αναζήτησης

Φορολογική ακτινογραφία των ελληνικών επιχειρήσεων

  • Σε συμπλήρωση εκατοντάδων κωδικών στις φορολογικές δηλώσεις και στα δεκάδες συνοδευτικά έντυπα που θα υποβάλλουν μέσα στον Μάιο, υποχρεούνται και εφέτος ανώνυμες εταιρίες και ΕΠΕ....

Σε συμπλήρωση εκατοντάδων κωδικών στις φορολογικές δηλώσεις και στα δεκάδες συνοδευτικά έντυπα που θα υποβάλλουν μέσα στον Μάιο, υποχρεούνται και εφέτος ανώνυμες εταιρίες και ΕΠΕ.
Προκειμένου να αντιμετωπισθεί η φοροδιαφυγή που σε αρκετούς κλάδους φθάνει το 45% με 50%, χιλιάδες ελληνικές εταιρίες θα υποστούν για μία ακόμη χρονιά το διαχειριστικό κόστος και τη γραφειοκρατική επιβάρυνση που συνεπάγεται η εμφάνιση στις φορολογικές δηλώσεις όλων των προσδιοριστικών παραγόντων που διαμορφώνουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα.

Χθες, το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που θα υποβάλουν για το τρέχον οικονομικό έτος οι επιχειρήσεις (ελληνικές ή ξένες ανώνυμες εταιρίες, ΕΠΕ, συνεταιρισμοί, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις ή οργανισμοί) είτε τηρούν τις λογιστικές τους καταστάσεις με βάση τα ΔΛΠ είτε με τον ΚΒΣ.

Με την απόφαση παρέχονται κατατοπιστικές οδηγίες και για επιμέρους κλάδους, όπως ο τραπεζικός και ο ασφαλιστικός, καθώς αυτοί έχουν τις ιδιαιτερότητές τους ως προς τη λογιστική απεικόνιση των ισολογιστικών τους καταστάσεων.

Πηγή Express

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης