Αποτελέσματα live αναζήτησης

«Λαβύρινθος» η δήλωση φόρου με ΔΛΠ

  • Η απόφαση του υφυπουργού Οικονομίας Α. Μπέζα ορίζει τα δικαιολογητικά που θα υποβληθούν με τη δήλωση. ΣΤΟ «ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ» των δικαιολογητικών μπλέκονται χιλιάδες μεγάλες επιχειρήσεις (Α.Ε., ΕΠΕ, τράπεζες, ασφαλιστικές επιχειρήσεις,...

Η απόφαση του υφυπουργού Οικονομίας Α. Μπέζα ορίζει τα δικαιολογητικά που θα υποβληθούν με τη δήλωση.
ΣΤΟ «ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ» των δικαιολογητικών μπλέκονται χιλιάδες μεγάλες επιχειρήσεις (Α.Ε., ΕΠΕ, τράπεζες, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, όσες συντάσσουν τις ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις με βάση τα Δ.Λ.Π. και όσες τηρούν τα βιβλία τους με βάση τον Κ.Β.Σ.) που καλούνται την περίοδο αυτή να υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις.

Ειδικότερα, με την υπ αρίθμ. 1043497/10623/Β0012/8.5.2006 απόφαση του υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2006 των νομικών προσώπων του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, καθώς και τα δικαιολογητικά και άλλα έγγραφα που πρέπει να συνυποβληθούν από τις επιχειρήσεις.
Πηγή Ναυτεμπορική
Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης