Παράταση Προθεσμίας Πληρωμής Αδειοδωροσήμου Α' Τετραμήνου 2006 στους Εργατοτεχνίτες Οικοδόμους

Εργατικά - Ασφαλιστικά

9 Μάιος 2006
Παράταση Προθεσμίας Πληρωμής Αδειοδωροσήμου Α' Τετραμήνου 2006 στους Εργατοτεχνίτες Οικοδόμους.Λόγω απεργίας του Προσωπικού την 10/5/2006 η πληρωμή Αδειοδωροσήμου Α' τετραμήνου 2006 ... Taxheaven.gr

ΘΕΜΑ: Παράταση Προθεσμίας Πληρωμής Αδειοδωροσήμου Α Τετραμήνου 2006 στους Εργατοτεχνίτες Οικοδόμους

  Λόγω απεργίας του Προσωπικού την 10/5/2006 η πληρωμή Αδειοδωροσήμου Α τετραμήνου 2006 στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους παρατείνεται μέχρι 11/5/2006.