Αποτελέσματα live αναζήτησης

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Α.Π.Δ. μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2006

  • Λόγω απεργίας του Προσωπικού την 10/5/2006 οι Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.) μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2006 για τα οικοδομοτεχνικά έργα, που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή ή μαγνητικό μέσο θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες αν υποβληθούν μέχρι 11/5/2006...

ΘΕΜΑ: Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Α.Π.Δ. μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2006

  Λόγω απεργίας του Προσωπικού την 10/5/2006 οι Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.) μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2006 για τα οικοδομοτεχνικά έργα, που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή ή μαγνητικό μέσο θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες αν υποβληθούν μέχρι 11/5/2006.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης