Αποτελέσματα live αναζήτησης

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Α.Π.Δ. μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2006

9 Μάιου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Λόγω απεργίας του Προσωπικού την 10/5/2006 οι Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.) μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2006 για τα οικοδομοτεχνικά έργα, που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή ή μαγνητικό μέσο θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες αν υποβληθούν μέχρι 11/5/2006...

ΘΕΜΑ: Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Α.Π.Δ. μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2006

  Λόγω απεργίας του Προσωπικού την 10/5/2006 οι Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.) μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2006 για τα οικοδομοτεχνικά έργα, που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή ή μαγνητικό μέσο θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες αν υποβληθούν μέχρι 11/5/2006.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης