Αποτελέσματα live αναζήτησης

Το νέο 'Εντυπο Φ.01013 Δήλωσης Εισοδήματος Οικονομικού έτους 2006

  • Το νέο 'Εντυπο Φ.01013 Δήλωσης Εισοδήματος Οικονομικού έτους 2006 για εταιρίες που τηρούν Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα..

Με την  ΠΟΛ. 1068/02.05.06 δίνονται οδηγίες αναφορικά με την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2006, των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 101 του ν. 2238/1994, τα οποία συντάσσουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τους με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (Δ.Λ.Π.). (Αρ.Πρ. 1041972/10601/Β0012).

Υπόδειγμα του νέου εντύπου αναβαθμισμένο Μπορείτε να δείτε εδώ.

https://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?act=dscript&CODE=showdetails&f_id=265Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης