Αποτελέσματα live αναζήτησης

Το νέο 'Εντυπο Φ.01013 Δήλωσης Εισοδήματος Οικονομικού έτους 2006

  • Το νέο 'Εντυπο Φ.01013 Δήλωσης Εισοδήματος Οικονομικού έτους 2006 για εταιρίες που τηρούν Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα..

Με την  ΠΟΛ. 1068/02.05.06 δίνονται οδηγίες αναφορικά με την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2006, των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 101 του ν. 2238/1994, τα οποία συντάσσουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τους με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (Δ.Λ.Π.). (Αρ.Πρ. 1041972/10601/Β0012).

Υπόδειγμα του νέου εντύπου αναβαθμισμένο Μπορείτε να δείτε εδώ.

https://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?act=dscript&CODE=showdetails&f_id=265

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης