Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αναγκαία αναπτυξιακή επένδυση τα συστήματα ERP

4 Μάιου 2006 Σχόλια
 • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
 • Αναπτυξιακή χαρακτηρίζεται η πορεία των ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (συστήματα ERP) στην Ελλάδα. Στελέχη του κλάδου εκτιμούν ότι ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις στρέφονται στη χρήση συστημάτων ERP, ενώ παράλληλα πιστεύουν ότι ο αριθμός των επιχειρήσεων που θα χρησιμοποιήσουν τα εν λόγω συστήματα θα εξακολουθήσει να μεγαλώνει μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.....
Αναγκαία αναπτυξιακή επένδυση τα συστήματα ERP
Αναπτυξιακή χαρακτηρίζεται η πορεία των ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (συστήματα ERP) στην Ελλάδα. Στελέχη του κλάδου εκτιμούν ότι ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις στρέφονται στη χρήση συστημάτων ERP, ενώ παράλληλα πιστεύουν ότι ο αριθμός των επιχειρήσεων που θα χρησιμοποιήσουν τα εν λόγω συστήματα θα εξακολουθήσει να μεγαλώνει μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Οι βασικοί λόγοι που έφεραν την άνοδο και την εξάπλωση των συστημάτων ERP αφορούν κυρίως:

 • τη μείωση του κόστους στο προσωπικό μίας επιχείρησης, δεδομένου ότι οι διαδικασίες τόσο εντός όσο και εκτός της επιχείρησης σε όλο το εύρος τους είναι κοινές

 • τη μείωση του κόστους των αποθεμάτων, λόγω της βελτίωσης της αποδοτικότητας των επιχειρησιακών διαδικασιών

 • τη μείωση του χρόνου κλεισίματος των οικονομικών κύκλων, εξαιτίας της καλυτέρευσης της αποδοτικότητας των επιχειρησιακών διαδικασιών

 • τη διάχυση της πληροφορίας με άμεση πρόσβαση σε ενοποιημένα ενημερωμένα δεδομένα βάση εξουσιοδοτήσεων από την επιχείρηση

 • τη βελτίωση της διαχείρισης και την ικανοποίησης των πελατών

 • την ανάλυση των οικονομικών μεγεθών, των δεικτών κερδοφορίας και των μοντέλων κοστολόγησης

 • την αυτοματοποίηση και την ενοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών σε ένα αποδοτικότερο περιβάλλον εργασίας με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας της επιχείρησης.

  Γενικότερα, για τις σύγχρονες επιχειρήσεις τα συστήματα ERP αποτελούν το βασικό εργαλείο υποδομής, ενώ παράλληλα τους επιτρέπουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και τις προκλήσεις στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης της αγοράς.

  Ζήτηση και από τις μικρομεσαίες

  Στο πλαίσιο της ανοιχτής αγοράς εμπορίου και του έντονου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος που έχει διαμορφωθεί, οι αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις προσπαθούν να κρατήσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα, όπως το χαμηλό λειτουργικό κόστος, η ταχύτητα και η ανάπτυξη ισχυρών δεσμών με πελάτες. Προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σημερινής αγοράς επιβάλλεται τάχιστα η υιοθέτηση καινοτομιών και η ανάπτυξη μιας ισχυρής πληροφοριακής υποδομής. Τα συστήματα ERP έχουν συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στη βελτίωση των δεικτών της οικονομίας και στην αύξηση της παραγωγικότητας με εμφανή αποτελέσματα στην αύξηση του τζίρου και των κερδών των επιχειρήσεων.

  «Η σχέση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με την πληροφορική βασίζεται σε εφαρμογές, οι περισσότερες από τις οποίες λειτουργούν σε περιβάλλον DOS με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εκμεταλλευθούν τις πολλές δυνατότητες ενός ERP συστήματος. Η μικρομεσαία επιχείρηση όμως λειτουργεί και αυτή σε ένα έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον, το οποίο έχει τα χαρακτηριστικά των μεγάλων επιχειρήσεων αλλά σε μικρότερη κλίμακα», αναφέρει ο Κωνσταντίνος Ζησιμόπουλος διευθυντής πωλήσεων της Quality & Reliability S.A. «Σε ένα τέτοιο περιβάλλον το πρώτο ζητούμενο είναι η αυξημένη παραγωγικότητα η οποία επιτυγχάνεται με τα σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα όπως είναι τα συστήματα ERP. Στην ανάγκη αυτή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ανταποκρίθηκαν οι εταιρίες πληροφορικής και προσάρμοσαν τα ERP προϊόντα τους για το μέγεθος των εταιριών αυτών που το βασικό τους χαρακτηριστικό είναι η εύκολη εγκατάσταση και η αφομοίωση των δυνατοτήτων τους πολύ γρήγορα. Με την εξέλιξη αυτή οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανταποκρίθηκαν θετικά και σε συνδυασμό με προγράμματα χρηματοδότησης που "τρέχουν" με διάφορες εκδοχές κατέστησαν τις επιχειρήσεις αυτές βασικούς αποδέκτες τέτοιων λύσεων».

  Η εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχει υψηλό κόστος προμήθειας και υποστήριξης, το οποίο πολλές από αυτές δεν ήταν σε θέση να το σηκώσουν και φυσικά δεν είχαν και την αντίστοιχη στελέχωση. Βασισμένη σε όλα αυτά, η project manager της ACE HELLAS, κα Μαρίνα Πιλάλη σημειώνει ότι «οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνιστούν το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων στη Ελλάδα. Κατά συνέπεια σε αυτόν τον χώρο υπάρχει και η μεγαλύτερη δυνατότητα εγκαταστάσεων ERP συστημάτων και προσεγγίζουν τον χώρο με λύσεις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ωστόσο, η συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων δεν χρησιμοποιεί σε μεγάλο βαθμό τα συστήματα ERP. Αρκούνται ακόμη σε εμπορολογιστικές εφαρμογές DOS, για τις τυπικές τους διαδικασίες και δεν κάνουν εύκολα τη μετάβαση σε συστήματα ERP». Και συνεχίζοντας τονίζει ότι «ο βασικός λόγος είναι το κόστος αυτών των συστημάτων και το γεγονός ότι οι περισσότερες μικρομεσαίες εταιρίες δεν είναι ώριμες σε θέματα οργάνωσης, συγκρότησης και ροής διαδικασιών, ώστε να δεχθούν της εφαρμογή ενός ERP συστήματος».

 • Πηγή Express  Δημιουργία νέας κατηγορίας

  Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης