Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πονοκέφαλος ΦΠΑ για τις κατασκευαστικές

3 Μάιου 2006 Σχόλια
Πονοκέφαλος ΦΠΑ για τις κατασκευαστικές
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Πλήθος φορολογικών υποχρεώσεων προκύπτει για τις εταιρείες του κλάδου από την εφαρμογή του νέου τρόπου φορολόγησης των ακινήτων ..
Πλήθος φορολογικών υποχρεώσεων προκύπτει για τις εταιρείες του κλάδου από την εφαρμογή του νέου τρόπου φορολόγησης των ακινήτων

Στην άμεση οργάνωση των λογιστικών τους γραφείων θα πρέπει να προχωρήσουν οι κατασκευαστικές επιχειρήσεις εξαιτίας των πολλαπλών τρόπων φορολόγησης των ακινήτων.

Πλέον οι κατασκευαστικές εταιρείες έχουν όλες τις υποxρεώσεις που προκύπτουν από τον Κώδικα ΦΠΑ και επιπλέον ειδικές υποχρεώσεις, όπως υποβολή δήλωσης μεταβολών ένταξης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, υποβολή δήλωσης υποκαταστήματος, τήρηση βιβλίου κοστολογίου, υποβολή εντύπων κόστους και ειδικής δήλωσης ΦΠΑ.

Με βάση τα παραπάνω οι κατασκευαστές έχουν υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση μεταβολών στο Τμήμα Μητρώου στη ΔΟΥ της έδρας τους, προκειμένου να δηλώσουν ότι θα διενεργούν φορολογητέα δραστηριότητα και συνεπώς θα υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Η μεταβολή συντελείται κατά τον χρόνο πραγματοποίησης της πρώτης πράξης που αφορά τη φορολογητέα δραστηριότητα.

Εκτός των κατασκευαστών παρέχεται η δυνατότητα να καταστεί υποκείμενο στον φόρο (ΦΠΑ) κάθε πρόσωπο, που πραγματοποιεί ευκαιριακά παραδόσεις νεόδμητων ακινήτων. Το πρόσωπο αυτό πρέπει να δηλώσει την έναρξη των εργασιών του αν δεν είναι ήδη επιτηδευματίας από άλλη αιτία ή να δηλώσει την παράλληλη δραστηριότητα αν είναι ήδη υποκείμενος στον φόρο.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις, κάθε νέα οικοδομή θεωρείται για την κατασκευαστική επιχείρηση υποκατάστημα - πρόσκαιρη εγκατάσταση και πρέπει γι αυτό μέσα στις νόμιμες προθεσμίες από την έναρξη των εργασιών κατασκευής να υποβάλεται η αντίστοιχη δήλωση μεταβολών.

Οι δηλώσεις μεταβολών (υπαγωγής σε καθεστώς ΦΠΑ, έναρξης υποκαταστήματος κ.λπ.) υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία 30 ημερών όπως ορίζεται από το άρθρο 36 του Κώδικα ΦΠΑ. Ειδικά για τη χρήση 2006 που είναι η πρώτη χρήση επιβολής του ΦΠΑ στα ακίνητα, οι παραπάνω δηλώσεις θα υποβληθούν χωρίς κυρώσεις μέχρι 30 Ιουνίου 2006.

Σχετικές Εγκύκλιες

ΠΟΛ 1064,1065,1066,1067 μπορείτε να δείτε στον κόμβο. Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης