Αποτελέσματα live αναζήτησης

Με την εκκαθάριση φόρου ο υπολογισμός της αυξημένης έκπτωσης παρακράτησης

2 Μάιου 2006 Σχόλια
  • Pητές εντολές έλαβαν οι ΔΟΥ από το υπουργείο Οικονομικών να προλάβουν φαινόμενα ταλαιπωρίας χιλιάδων φορολογουμένων μισθωτών, οι οποίοι έτυχαν εκ παραδρομής εσφαλμένης παρακράτησης φόρου από τα λογιστήρια των επιχειρήσεων. Μάλιστα, τους ζητήθηκε να λάβουν υπόψη τους έγγραφο που τους έχει ήδη αποστείλει το υπουργείο και το οποίο, με βάση "παράπονα" που υποβλήθηκαν από φορολογούμενους, προφανώς κάποιες ΔΟΥ έχουν αμελήσει να λάβουν υπόψη τους. ...

Pητές εντολές έλαβαν οι ΔΟΥ από το υπουργείο Οικονομικών να προλάβουν φαινόμενα ταλαιπωρίας χιλιάδων φορολογουμένων μισθωτών, οι οποίοι έτυχαν εκ παραδρομής εσφαλμένης παρακράτησης φόρου από τα λογιστήρια των επιχειρήσεων. Μάλιστα, τους ζητήθηκε να λάβουν υπόψη τους έγγραφο που τους έχει ήδη αποστείλει το υπουργείο και το οποίο, με βάση "παράπονα" που υποβλήθηκαν από φορολογούμενους, προφανώς κάποιες ΔΟΥ έχουν αμελήσει να λάβουν υπόψη τους.


Ειδικότερα, λιγότερο Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών από αυτόν που προέβλεπε η νέα φορολογική νομοθεσία (με βάση τον νόμο 3296/2004) παρακράτησαν από τις αποδοχές χιλιάδων μισθωτών πολλά λογιστήρια επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, καθ’ όλη τη διάρκεια του 2005 εξακολουθούσαν να υπολογίζουν την έκπτωση του παρακρατούμενου μηνιαίου Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών με τον παλαιό συντελεστή (2,5%) ενώ σύμφωνα με τον ν. 3296/2004 έπρεπε από την 1η Ιανουαρίου 2005 η έκπτωση στην μηνιαία παρακράτηση ΦΜΥ να υπολογίζεται με ποσοστό 1,5%.

Ως συνέπεια αυτής της αβλεψίας, χιλιάδες μισθωτοί παρέλαβαν εφέτος βεβαιώσεις αποδοχών στις οποίες η διαφορά μεταξύ αναλογούντος και παρακρατηθέντος φόρου ανέρχεται σε 2,5% αντί του ορθού 1,5%. Πολλοί από τους φορολογούμενους αυτούς μετέφεραν ήδη στα έντυπα των φορολογικών τους δηλώσεων τα ποσά των καθαρών αποδοχών, του αναλογούντος και του παρακρατηθέντος φόρου που ανέγραφαν οι συγκεκριμένες βεβαιώσεις και υπέβαλαν τις δηλώσεις τους.

Oμως, όσοι φορολογούμενοι στους οποίους η παρακράτηση ΦΜΥ διενεργήθηκε εσφαλμένα προσήλθαν αυτοπροσώπως στις ΔΟΥ για να καταθέσουν τις δηλώσεις τους, οι εφορίες αρνήθηκαν να παραλάβουν τις δηλώσεις, θεωρώντας ότι οι βεβαιώσεις αποδοχών δεν είναι ορθά συμπληρωμένες. Eτσι, για να αποφευχθεί πρόσθετη ταλαιπωρία χιλιάδων το υπουργείο Οικονομικών απέστειλε έγγραφο στις ΔΟΥ με την οποία διευκρινίζεται ότι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2006 θα παραλαμβάνονται στις περιπτώσεις που οι προσκομιζόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων παρουσιάζουν διαφορά μεταξύ αναλογούντος και παρακρατηθέντος φόρου 2,5% αντί του ορθού 1,5%. Οι περιπτώσεις αυτές θα αντιμετωπισθούν από το πρόγραμμα της εκκαθάρισης φόρου εισοδήματος.

Ωστόσο, τα φαινόμενα να μην κάνουν δεκτές τέτοιες δηλώσεις οι εφορίες εξανάγκασε το υπουργείο Οικονομικών να δώσει ρητές εντολές για αποφυγή της πρακτικής να επανακληθούν οι φορολογούμενοι για νέες συμπληρώσεις
Πηγή ExpressΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης