Αναβολή αυτοαπογραφής των επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ

Οικονομικές Ειδήσεις

8 Ιούνιος 2012
Taxheaven.gr

Αναβάλλεται η έναρξη αυτοαπογραφής των επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ και παρατείνονται οι σχετικές προθεσμίες, όπως αυτές είχαν προσδιοριστεί με την Υπουργική Απόφαση Κ1-941 οικ./27.4.2012 (ΦΕΚ 1468/3.5.2012). 

«Η απόφαση ελήφθη έπειτα από αίτημα του κυρίου Μίχαλου, Προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (ΚΕΕΕ), αρμόδιας για τη διαχείριση της Βάσης Δεδομένων του ΓΕΜΗ. Οι λόγοι της αναβολής συνδέονται αφενός με την ετοιμότητα της ειδικής πλατφόρμας αυτοαπογραφής και αφετέρου με την αδυναμία των Πρωτοδικείων να υποστηρίξουν την έκδοση των απαιτούμενων εγγράφων λόγω των επαναληπτικών εκλογών στις 17/6/2012», όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης. Οι νέες προθεσμίες διαμορφώνονται ως εξής:

• Για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες 2/7 – 30/9/12

• Για τις προσωπικές εταιρείες 23/7 - 11/10/12

• Για τους λοιπούς υπόχρεους 12/10 -31/10/12

• Προθεσμία κατάθεσης εγγράφων στην κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: εντός πέντε μηνών από την έναρξη της όλης διαδικασίας δηλ. 2/7-2/12/12.


Σχετική απόφαση