Ποιες ξενοδοχειακές επενδύσεις ενισχύονται

Επενδύσεις - Αναπτυξιακά

28 Απρίλιος 2006
ΤA ENAΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ κονδύλια του αναπτυξιακού νόμου αλλά και η καθυστέρηση που παρατηρείται στην υπογραφή της υπουργικής απόφασης προσδιορισμού των περιοχών, στις οποίες δεν έχουν εφαρμογή τα κίνητρα του νόμου, απασχολούν τους ξενοδόχους. ... Taxheaven.gr

ΤA ENAΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ κονδύλια του αναπτυξιακού νόμου αλλά και η καθυστέρηση που παρατηρείται στην υπογραφή της υπουργικής απόφασης προσδιορισμού των περιοχών, στις οποίες δεν έχουν εφαρμογή τα κίνητρα του νόμου, απασχολούν τους ξενοδόχους.
Πηγή Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ