Αποτελέσματα live αναζήτησης

Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 2006

28 Απρίλιου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 6 λεπτά
  • Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) έχει καθιερώσει την 28η Απριλίου ως «Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία», με στόχο την επικέντρωση του διεθνούς ενδιαφέροντος στα θέματα πρόληψης ατυχημάτων και εποαγγελματικών ασθενειών. ....
Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) έχει καθιερώσει την 28η Απριλίου ως «Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία», με στόχο την επικέντρωση του διεθνούς ενδιαφέροντος στα θέματα πρόληψης ατυχημάτων και εποαγγελματικών ασθενειών.


 Ιστορικό Παγκόσμιας Ημέρας για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

Η ιδέα για τον εορτασμό μιας Παγκόσμιας Ημέρας για την Ασφάλεια και την Υγεία στην εργασία έχει τις ρίζες της στην ημέρα μνήμης των εργαζομένων, που γιόρταζαν στις 28 Απριλίου κάθε χρόνου οι Αμερικανοί και Καναδοί εργαζόμενοι στη μνήμη των νεκρών ή τραυματισμένων συναδέλφων τους. Στη συνέχεια η Διεθνής Συνομοσπονδία των Ελεύθερων Συνδικάτων και η Ομοσπονδία Διεθνών Συνδικάτων μετέτρεψαν την ημέρα αυτή σε μια παγκόσμια γιορτή, διευρύνοντας το περιεχόμενό της έτσι ώστε να συμπεριλάβει την ιδέα της αειφόρου εργασίας.

Αυτή την ημέρα καθιέρωσε η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (Δ.Ο.Ε.) το 2001 ως Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, με στόχο την επικέντρωση του διεθνούς ενδιαφέροντος στα θέματα πρόληψης ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών.
Ωστόσο, η μέρα αυτή γιορτάστηκε για πρώτη φορά με τη σημερινή της μορφή το 2003, όταν η ΔΟΕ τη χρησιμοποίησε για να προωθήσει την ιδέα της δημιουργίας και της διαχείρισης μιας κουλτούρας με θέμα την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, θέμα το οποίο επίσης προβλήθηκε το 2004.

Η Παγκόσμια Ημέρα του 2005, που γιορτάστηκε σε 115 χώρες, επικεντρώθηκε στην πρόληψη των ατυχημάτων και των ασθενειών που σχετίζονται με την εργασία, πάντα υπό την οπτική γωνία της κουλτούρας πρόληψης για την ασφάλεια και την υγεία.     Θεματολόγιο για την Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 2006

1. Μείωση του αριθμού των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων

Στον φετινό εορτασμό δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ασφαλή και αξιοπρεπή εργασία, υιοθετώντας την αντίληψη ότι η αξιοπρεπής εργασία είναι η ασφαλής εργασία. Πιο συγκεκριμένα ο φετινός εορτασμός επικεντρώνεται σε δύο θεματικά πεδία. Το πρώτο αφορά τη μείωση του αριθμού των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων.

Συμφώνα με τα στοιχεία της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (Δ.Ο.Ε.), κάθε μέρα στον κόσμο πεθαίνουν κατά μέσο όρο 5.000 άνθρωποι εξαιτίας των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών. Αυτό σημαίνει ότι ο συνολικός αριθμός των νεκρών από αυτές τις αιτίες κυμαίνεται ετησίως στα 2  2.3 εκατομμύρια. Ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει 350.000 εργατικά ατυχήματα και 1.7  2 εκατομμύρια θανατηφόρες επαγγελματικές ασθένειες. Επίσης, κάθε χρόνο, περίπου 270 εκατομμύρια εργαζόμενοι παθαίνουν εργατικά ατυχήματα, τα οποία προκαλούν απουσία από την εργασία τους για περισσότερο από 3 ημέρες, ενώ σχεδόν 160 εκατομμύρια υποφέρουν από επαγγελματικές ασθένειες οι οποίες όμως δεν καταλήγουν στο θάνατο. Περίπου 4% του παγκόσμιου ακαθάριστου προϊόντος χάνεται λόγω του κόστους των τραυματισμών, των θανάτων και των ασθενειών (λόγω της απουσίας από την εργασία), της απαιτούμενης θεραπείας και των αποζημιώσεων για ανικανότητα ή θάνατο.

    * Η επαγγελματική ασφάλεια και υγεία, δηλαδή η πρόληψη των κινδύνων κατά την εργασία και η προστασία των εργαζομένων από εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες είναι τομέας που, από κρατικής πλευράς στη χώρα μας, υπάγεται στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Πιο συγκεκριμένα, οι αρμοδιότητες αυτές αφορούν στην νομοθεσία, στον έλεγχο εφαρμογής της νομοθεσίας, στην ενημέρωση και διάδοση της πληροφόρησης, στην έρευνα και στην οργάνωση και υποστήριξη των υπηρεσιών ελέγχου εφαρμογής.

    Οι παραπάνω αρμοδιότητες ασκούνται από τη  Γενική Δ/νση Συνθηκών & Υγιεινής της Εργασίας (Γ.Δ.Σ.Υ.Ε.) και από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.).
    Η Γ.Δ.Σ.Υ.Ε. είναι η αρμόδια Γενική Δ/νση του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία και αποτελείται από τρεις Δ/νσεις: τη Δ/νση Συνθηκών Εργασίας, τη Δ/νση Διαχείρισης της Πληροφόρησης, Επιμόρφωσης και Παρακολούθησης Πολιτικής Συνθηκών Εργασίας για θέματα Ασφάλειας και Υγείας και το Κέντρο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (Κ.Υ.Α.Ε.).
    Το Σ.ΕΠ.Ε. είναι η αρμόδια αρχή για τον έλεγχο εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας. Με επί τόπου επιθεωρήσεις και άλλες σχετικές διαδικασίες ελέγχει εάν οι επιχειρήσεις συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις τους για τα δικαιώματα και την προστασία των εργαζομένων. Παρακολουθεί κυρίως τα θέματα που αφορούν στους όρους εργασίας (χρονικά όρια, αμοιβή), στη νομιμότητα της απασχόλησης, στην έρευνα της ασφαλιστικής κάλυψης των εργαζομένων, καθώς και στις συνθήκες υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης έχει την αρμοδιότητα να επιβάλλει κυρώσεις.

    *
      Στατιστικά στοιχεία Σ.ΕΠ.Ε.


2. Εξάλειψη διακρίσεων που σχετίζονται με το AIDS στον εργασιακό χώρο

Το δεύτερο θέμα, στο οποίο επικεντρώνεται ο φετινός εορτασμός, αφορά την εξάλειψη των διακρίσεων που σχετίζονται με το AIDS στο εργασιακό χώρο, καθώς υπολογίζεται ότι παγκοσμίως οι εργαζόμενοι που έχουν μολυνθεί από τον ιό ξεπερνούν τα 26 εκατομμύρια, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη αντιμετώπισης των επιπτώσεων αυτής της επιδημίας. Καθώς οι επιπτώσεις αυτές χαρακτηρίζονται τόσο από πολυπλοκότητα, όσο και από σοβαρότητα ήταν αναμενόμενο ότι υπήρχε η ανάγκη διατύπωσης κάποιων αρχών και κανονισμών σχετικών με το πολυπαραγοντικό αυτό θέμα οι οποίες θα ίσχυαν στο χώρο της εργασίας.

Σε αποσπάσματα από την ομόφωνη διακήρυξη της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (Π.Ο.Υ.) και της Δ.Ο.Ε. το 1988 εκφράζεται η άποψη ότι η ανησυχία για τη διασπορά του ιού αποτελεί ευκαιρία για την επανεξέταση του εργασιακού περιβάλλοντος. Το γεγονός αυτό παρέχει την ευκαιρία στους εργαζόμενους, στους πολίτες και, όπου αρμόζει, σε κυβερνητικές υπηρεσίες και άλλους οργανισμούς να δημιουργήσουν ατμόσφαιρα κατάλληλη για φροντίδα και προαγωγή της υγείας όλων των εργαζομένων. Παρέχει, επίσης την ευκαιρία για επανεξέταση των εργασιακών σχέσεων με τρόπο που να προάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια για να αποφεύγεται η κοινωνική διάκριση και ο στιγματισμός και παράλληλα να βελτιώνονται οι εργασιακές μέθοδοι και τακτικές.

    *
      Βιολογικοί παράγοντες

    Στη χώρα μας έχει θεσπιστεί ειδική νομοθεσία για τους βιολογικούς παράγοντες (βακτήρια, ιοί, παράσιτα κλπ), η οποία αποτελεί εναρμόνιση με τις αντίστοιχες κοινοτικές οδηγίες, βάσει της οποίας κατατάσσονται σε 4 ομάδες κινδύνου ανάλογα με την πιθανότητα να προκαλέσουν ασθένεια στον άνθρωπο και να μεταδοθούν σε άλλους εργαζόμενους και στο κοινωνικό σύνολο.

          o Π.Δ. 186/95 : «Προστασία των εργαζοµένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες του Συµβουλίου 90/679/EOK και 93/88/EOK» (Φ.Ε.Κ. 97/Α/30-5-1995).
          o Π.Δ. 174/97: «Tροποποίηση π.δ. 186/95 «Προστασία των εργαζοµένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 90/679/EOK και 93/88/EOK» (97/A) σε συµµόρφωση µε την οδηγία 95/30/EK» (Φ.E.K. 150/A/15-7-1997)
          o Π.Δ. 15/99: «Tροποποίηση του π.δ. 186/95 «Προστασία των εργαζοµένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 90/679/EOK και 93/88/EOK" (97/A) όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ. 174/97 (150/Α),σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 97/59/EK και 97/65/ΕΚ της Επιτροπής» (Φ.E.K. 9/A/2-2-1999)

 

    * HIV/AIDS

    Η επιδημία του συνδρόμου της ανθρώπινης ανοσολογικής ανεπάρκειας (HIV/AIDS) αποτελεί πλέον μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την κοινωνική πρόοδο, επηρεάζοντας το θεμελιώδες δικαίωμα της εργασίας και ιδιαίτερα το δικαίωμα της αξιοπρεπούς εργασίας. Οι εργαζόμενοι οροθετικοί στο HIV/AIDS είναι αναγκαίο να:
    προστατεύονται από την απομόνωση και οποιαδήποτε κοινωνική διάκριση
    o να αντιμετωπίζονται με κατανόηση
    o να εργάζονται ανάλογα με τις δυνατότητές τους
    o να μην έχουν δυσμενείς συνέπειες


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης