Mε προσαύξηση 2% οι νέες εισφορές στο TEBE

Οικονομικές Ειδήσεις

27 Απρίλιος 2006
Mε «πρόστιμο» (προσαύξηση 2% για το δίμηνο Iανουαρίου - Φεβρουαρίου) καλούνται να καταβάλουν εκπρόθεσμα (έως 31 Mαϊου) οι 584.000 ασφαλισμένοι του TEBE τις νέες (αυξημένες κατά 6% - 6,5%) εισφορές που ισχύουν αναδρομικά από την 1/1/2006. Taxheaven.gr
«Μείωση προκαταβολής »
 


 

 

 

  Η απόφαση :Α.1186/2020


«ΚΙΝΟΥΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ»

 

«Πλατφόρμες»

 «ΕΡΓΑ(ΝΑ)ΝΗ»

 


Για όλες τις προθεσμίες δείτε Υποχρεώσεις και προθεσμίες στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ στην πλατφρόμα supportemployees καθώς και σε λοιπές πλατφόρμες στο πλαίσιο λήψης μέτρων για τον κορωνοϊό
    
 


 

 
«Αρθρογραφία - Επισημάνσεις»

 
«Επανεκκίνηση - Επανακλείσιμο»
 
 
 

Η απόφαση :


 
«» 

 

 

 «»
«Σημαντικές φορολογικές και μη αποφάσεις»


   Σημαντική απόφαση: Νέες αντικειμενικές αξίες εντός 10 ημέρων για ορισμένες περιοχές


   Σημαντική απόφαση: Οι αποφάσεις για την παράταση απόσυρσης των ταμειακών μηχανών   Σημαντική απόφαση: Άσκηση ενδικοφανούς και δικαστικής προσφυγής ατομικώς από τα αλληλεγγύως ευθυνόμενα πρόσωπα του άρθρου 50 ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)


   Σημαντική απόφαση: Θέσπιση Κανονισμών Παιγνίων - Δήλωση του Υπ. Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα


   Σημαντική απόφαση: Τεχνικές τροποποιήσεις και μείωση της επιστρεπτέας προκαταβολής για ορισμένες περιπτώσεις.


   Σημαντική απόφαση: Tέλη λειτουργίας υδατοδρομίου και εξαιρέσεις καταβολής του   Σημαντική απόφαση:


   Σημαντική απόφαση:


   Σημαντική απόφαση:


   Σημαντική απόφαση:


   Σημαντική απόφαση:


   Σημαντική απόφαση:


   Σημαντική απόφαση:


   Σημαντική απόφαση:


   Σημαντική απόφαση:


   Σημαντική απόφαση:


   Σημαντική απόφαση:


   Σημαντική απόφαση:Λοιπές

04/08/2020 Α.1180/2020 Τροποποίηση της υπ' αρ. ΔΕΦΚΦ 1119744 ΕΞ 2017/ 8.8.2017 Α.Υ.Ο. «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την παραγωγή, την κατοχή, την παραλαβή, την αποστολή, την εισαγωγή και εξαγωγή από εγκεκριμένους αποθηκευτές βιομηχανοποιημένων καπνών, του προϊόντος της περίπτωσης στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την επιβολή Φόρου Κατανάλωσης και ΦΠΑ, την παρακολούθηση και τον έλεγχο αυτού» (Β' 2889).

04/08/2020 Ε.2127/2020 Κοινοποίηση της αρ.πρ.Α. 1165/14.07.2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., για την παράταση προθεσμίας εισαγωγής ή παραλαβής βιομηχανοποιημένων καπνών με επικολλημένες ένσημες ταινίες φορολογίας μηδενικής αξίας που διατίθενται με απαλλαγή από τις φορολογικές επιβαρύνσεις και επιστροφής ενσήμων ταινιών μηδενικής αξίας προς καταστροφή


06/08/2020 149/2020 Προκήρυξη καθεστώτος για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα, σύμφωνα με το κεφάλαιο Δ΄ του ν. 4487/2017 (Α΄ 116) και εξειδίκευση ειδικότερων θεμάτων του νόμου αυτού


04/08/2020 1037/188592/2020 Καθορισμός της μεθοδολογίας των τακτικών επίσημων ελέγχων σε επιχειρήσεις τυποποίησης και συσκευασίας νωπών οπωροκηπευτικών για τη διαμόρφωση του προγράμματος της εποπτείας τους, βάσει του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 5).


04/08/2020 2113/214456/2020 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1723/179088/3.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2020/592» (Β΄ 2764)

04/08/2020 ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/74955/1924/2020 Παράταση προθεσμιών των παρ. 1 και 2 του άρθρου 47 του ν. 4423/2016.

04/08/2020 3578/2020 Διαδικασία διακίνησης και εκτέλεσης άυλων παραπεμπτικών διαγνωστικών εξετάσεων και λειτουργία συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης άυλων παραπεμπτικών διαγνωστικών εξετάσεων

04/08/2020 ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/5428/Α36/27.7.2020 Παράταση της επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών στέγασης κατοίκων σε περιοχές που επλήγησαν από το σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017, στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

04/08/2020 Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./5519/Α325 Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής αιτήσεων χορήγησης έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης σε πληγέντα φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις από τις πυρκαγιές στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Δημοτικής Ενότητας Αγίων Θεοδώρων και της Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
05/08/2020 Α.1172/2020 Μετεγκατάσταση του Καταστήματος Αφορολογήτων, Αδασμολογήτων και Φορολογημένων Ειδών της Κ.Α.Ε. Α.Ε. στον Αερολιμένα Σαντορίνης

06/08/2020 20315 ΕΞ 2020 Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας: Χορήγησης αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης συμφώνου συμβίωσης, αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και του αντίστοιχου εντύπου, που διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

07/08/2020 ΔΔΑΔ Γ 1094532 ΕΞ 2020 Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης Τελωνείων Α' τάξης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

07/08/2020 ΔΔΑΔ Γ 1094597 ΕΞ 2020 Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης Τελωνείων Α' τάξης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)


Ε.2126/2020 Κοινοποίηση της υπ'αριθ. Α.1141/09-03-2020 Α.Υ.Ο. «Τροποποίηση της απόφασης υπ'αριθ.30/003/000/1026/2016 «Όροι και προϋποθέσεις για την πλήρη μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης, την παρασκευή, διάθεση και την εμφιάλωση της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης» (Β' 755)

Δ.ΟΡΓ.Β 1091806 ΕΞ 2020 Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β. 1024187ΕΞ2017/15-2-2017 (Α.Δ.Α: ΩΒ7ΨΗ-ΒΑΓ) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), περί ορισμού μελών του Α' Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Α.Α.Δ.Ε.

Α.1173/2020 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 1027320/678/0006Β/24-2-1998 (B΄196) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Τύπος και περιεχόμενο των χρησιμοποιουμένων από τη Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου εντύπων στα υποσυστήματα“Έσοδα–Έξοδα’’ και “Δικαστικών Ενεργειών’’ του ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

82415/2020 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 47640/14-5-2020 (Β’ 1847) «Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού ν. 4399/2016 “Γενική Επιχειρηματικότητα”, “Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων” και “Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού” του έτους 2020»

04/08/2020 Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Αυγούστου 2020

Καλή συνέχεια.