Νόμοι 4611/2019 Αρθρο 6

Αρθρο 6. Οφειλές από περισσότερες αιτίες

Σε περίπτωση οφειλών από περισσότερες αιτίες, κατά τις διακρίσεις των άρθρων 2 έως 5, οι οφειλές από κάθε αιτία ρυθμίζονται αυτοτελώς και ο οφειλέτης καταβάλλει αθροιστικά τις προκύπτουσες δόσεις κάθε ρύθμισης.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Οφειλές από περισσότερες αιτίες
Up
Close
Close
Κλείσιμο