Νόμοι 4611/2019 Αρθρο 16

Αρθρο 16. Αναστολή παραγραφής οφειλών

Η παραγραφή των οφειλών, για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση του παρόντος, αναστέλλεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αφορά η ρύθμιση και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής της τελευταίας δόσης της ρύθμισης ή από την έκπτωση από τη ρύθμιση.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Αναστολή παραγραφής οφειλών
Up
Close
Close
Κλείσιμο