Νόμοι 4611/2019 Αρθρο 132

Αρθρο 132. Έναρξη ισχύος

Οι διατάξεις του παρόντος νόμου ισχύουν από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Έναρξη ισχύος
Up
Close
Close
Κλείσιμο