Νόμοι 4611/2019 Αρθρο 109

Αρθρο 109. Καθορισμός ειδικότερων θεμάτων και λεπτομερειών

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπορούν να ορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της ρύθμισης του παρόντος μέρους.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Καθορισμός ειδικότερων θεμάτων και λεπτομερειών
Up
Close
Close
Κλείσιμο