Νόμοι 4611/2019 Αρθρο 107

Αρθρο 107. Παραγραφή οφειλών

Η παραγραφή των οφειλών για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση αναστέλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της ρύθμισης και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη αυτής.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Παραγραφή οφειλών
Up
Close
Close
Κλείσιμο