Νόμοι 4611/2019 Αρθρο 10 Παράγραφος 3

Αρθρο 10. Λοιπά στοιχεία της ρύθμισης

3. Ο οφειλέτης δύναται να επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, την εφάπαξ εξόφληση του υπόλοιπου αριθμού των δόσεων των ρυθμισμένων οφειλών ή τη μετάπτωση σε μικρότερο αριθμό δόσεων.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Λοιπά στοιχεία της ρύθμισης
Up
Close
Close
Κλείσιμο