Νόμοι 4611/2019 Αρθρο 10 Παράγραφος 2

Αρθρο 10. Λοιπά στοιχεία της ρύθμισης

2. Αν μετά από έλεγχο προκύψει οφειλή αναγόμενη σε χρονική περίοδο της ρύθμισης, είναι δυνατή είτε η εφάπαξ εξόφλησή της είτε η ένταξή της στη ρύθμιση με ανακαθορισμό των ποσών της ρύθμισης.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Λοιπά στοιχεία της ρύθμισης
Up
Close
Close
Κλείσιμο