Νόμοι 4587/2018 Αρθρο 60

Αρθρο 60. Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 2579/1998

Η προθεσμία που ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 10 του ν. 2579/1998 (Α΄31), όπως ισχύει, παρατείνεται έως και τις 31.12.2019 για τις περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 2579/1998
Up
Close
Close
Κλείσιμο