Νόμοι 4587/2018 Αρθρο 59

Αρθρο 59. Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 2238/1994

1. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2238/1994 (Α΄151), η φράση «μετά του τυχόν υφιστάμενου εξοπλισμού» αντικαθίσταται με τη φράση «μετά μίσθωσης ή αγοράς του τυχόν υφιστάμενου εξοπλισμού».

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου καταλαμβάνουν εκκρεμείς υποθέσεις, για τις οποίες έχει ήδη επιβληθεί φόρος υπεραξίας κατά το άρθρο 13 του ν. 2238/1994.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 2238/1994
Up
Close
Close
Κλείσιμο