Νόμοι 4587/2018 Αρθρο 58 Παράγραφος 2

Αρθρο 58. Τροποποίηση Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α.

2. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από 1.1.2019.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Τροποποίηση Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α.
Up
Close
Close
Κλείσιμο