Νόμοι 4579/2018 Αρθρο 2

Αρθρο 2. Πεδίο εφαρμογής (Άρθρα 1 και 2 παράγραφοι 1 και 2 της Οδηγίας)

Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται στη διαβίβαση από τους αερομεταφορείς των δεδομένων που περιέχονται στα ονομαστικά αρχεία επιβατών (PNR- passenger name record) πτήσεων εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες προσγειώνονται σε, ή απογειώνονται από, ελληνικό έδαφος, καθώς και στην επεξεργασία, στη συλλογή, στη χρήση και διατήρηση, αλλά και στην ανταλλαγή των δεδομένων αυτών, με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Η επεξεργασία των δεδομένων PNR που συλλέγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, γίνεται μόνο για το σκοπό της πρόληψης, διερεύνησης και δίωξης τρομοκρατικών και σοβαρών εγκλημάτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις περιπτώσεις α', β' και γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 8.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Πεδίο εφαρμογής (Άρθρα 1 και 2 παράγραφοι 1 και 2 της Οδηγίας)
Up
Close
Close
Κλείσιμο