Νόμοι 4575/2018 Αρθρο 11 Παράγραφος 2

Αρθρο 11. Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στο Ιατρικό Προσωπικό

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζεται ο χρόνος, η διαδικασία, οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κρατήσεις και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα σχετικά με την καταβολή του ποσού της προηγούμενης παραγράφου.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στο Ιατρικό Προσωπικό
Up
Close
Close
Κλείσιμο