Νόμοι 4549/2018 Αρθρο 131

Αρθρο 131. Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις του.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Έναρξη ισχύος
Up
Close
Close
Κλείσιμο