Νόμοι 4520/2018 Αρθρο 65

Αρθρο 65. Επίδομα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων

1. Στο άρθρο 30 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88) προστίθεται νέα παράγραφος 5 και η παράγραφος 5 αναριθμείται σε 6, ως εξής:
«5. Το επίδομα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης που καταβάλλεται σε ανέργους είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση, στο Δημόσιο, στα ασφαλιστικά ταμεία ή στα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.»

2. Η διάταξη της παραγράφου 1 του παρόντος ισχύει από 1.1.2018.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Επίδομα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων
Up
Close
Close
Κλείσιμο