Νόμοι 4512/2018 Αρθρο 377 Παράγραφος 8

Αρθρο 377. Καταργούμενες, τροποποιούμενες και μεταβατικές διατάξεις

8. Η περίπτωση ιβ' του άρθρου 25 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«ιβ) «Μικτό Κέρδος» (Gross Gaming Revenue ή Gross Gaming Yield): το χρηματικό ποσό που απομένει εάν από το συνολικό χρηματικό ποσό συμμετοχής των παικτών αφαιρεθούν τα αποδιδόμενα σε αυτούς ποσά. Στην περίπτωση παιγνίων, στα οποία οι παίκτες συμμετέχουν αγωνιζόμενοι ο ένας εναντίον του άλλου (peer to peer games), το μικτό κέρδος ισούται με την προμήθεια (γκανιότα ή rake ή commission), που παρακρατείται από το πρόσωπο που διοργανώνει ή/και διεξάγει το παίγνιο, ανάλογα με τη συμμετοχή κάθε παίκτη.»

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Καταργούμενες, τροποποιούμενες και μεταβατικές διατάξεις
Up
Close
Close
Κλείσιμο