Νόμοι 4509/2017 Αρθρο 49 Παράγραφος 6

Αρθρο 49. Τροποποίηση του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται από 1.1.2018.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Τροποποίηση του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
Up
Close
Close
Κλείσιμο