Νόμοι 4491/2017 Αρθρο 18

Αρθρο 18. Τροποποίηση του άρθρου 70 του ν. 4446/2016

Στην παρ. 1 του άρθρου 70 του ν. 4446/2016 (Α΄240), μετά το πρώτο εδάφιο αυτής προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής:
«Τα χρηματικά έπαθλα δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο.»

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Τροποποίηση του άρθρου 70 του ν. 4446/2016
Up
Close
Close
Κλείσιμο