Νόμοι 4485/2017 Αρθρο 69 Παράγραφος 21

Αρθρο 69. Ρυθμίσεις για την έρευνα

21. Οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 24 του ν. 4386/20Ί6 (Α' 83) ισχύουν από 1.1.2017.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Ρυθμίσεις για την έρευνα
Up
Close
Close
Κλείσιμο