Νόμοι 4472/2017 Αρθρο 72

Αρθρο 72.

Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια διαμερίσματα της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, 0.50 ευρώ.»

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Up
Close
Close
Κλείσιμο