Νόμοι 4446/2016 Αρθρο 72

Αρθρο 72. Μη εκπίπτουσες επιχειρηματικές δαπάνες

Στο άρθρο 23 του ν. 4172/2013, προστίθεται νέα παράγραφος ιδ', ως εξής:
«ιδ) Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.»

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Μη εκπίπτουσες επιχειρηματικές δαπάνες
Up
Close
Close
Κλείσιμο