Νόμοι 4446/2016 Αρθρο 66 Παράγραφος 5

Αρθρο 66. Υποχρέωση ενημέρωσης καταναλωτή

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα σχετικά με τη διενέργεια του ελέγχου, τον τρόπο επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα κατά τη διαπίστωση της παράβασης, σε εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Υποχρέωση ενημέρωσης καταναλωτή
Up
Close
Close
Κλείσιμο