Νόμοι 4446/2016 Αρθρο 66 Παράγραφος 1

Αρθρο 66. Υποχρέωση ενημέρωσης καταναλωτή

1. Οι δικαιούχοι πληρωμής, οι οποίοι αποδέχονται κάρτες πληρωμών ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με την αποδοχή καρτών και μέσων πληρωμής του συστήματος καρτών πληρωμής, με σαφή τρόπο που δεν επιδέχεται παρερμηνείας. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς στην είσοδο του καταστήματος και στο ταμείο.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Υποχρέωση ενημέρωσης καταναλωτή
Up
Close
Close
Κλείσιμο